ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing: W x and : key
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: Marching up and down
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

นำทางบันทึก : 10 Businesses That Will Remain In Demand Post-Pandemic
by Numthang บน Apr 28, 2022

Here's is the list and of 10 Businesses that Will Remain In Demand after pandemic

Bedtime stories
by peisan บน Jan 24, 2022

รูปทรง ภาษาจีน 形状先生
by peisan บน Jan 24, 2022

ภาษาจีน บทที่8 第八课 上课了
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Reading number words
by peisan บน Jan 24, 2022

ฝึกอ่านภาษาจีน หมวดยานพาหนะ
by พิชานนท์ บน Jul 28, 2021

ฝึกอ่านศัพท์ภาษาจีนกับหนังสือและปากกา talking pen

Ordinal numbers first-tenth
by peisan บน Jan 24, 2022

Drawing cartoon Pj mask
by peisan บน Jan 24, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 24, 2022

Corona virus เอรินดา
by peisan บน Jul 28, 2021

Beehive from my pomegranate tree
by peisan บน Jul 28, 2021

Everything about corona virus
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Science:what if you fall in to a pool of liquid nitrogen
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano : The Paratrooper
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding: flappy code
by peisan บน Jan 24, 2022

subtraction review
by peisan บน Jan 26, 2022

Addition review
by peisan บน Jan 24, 2022