ร่องรอยการเรียนรู้

แมลงมาหา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แมลงมาหา

ต่อบล๊อคไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ต่อบล๊อคไม้

งานศิลปะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

งานศิลปะ

ปลูกต้นไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ปลูกต้นไม้

ทดลองสี
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทดลองสี

แกะเปลือกไข่ไก่
by Kularb บน Dec 03, 2021

แกะเปลือกไข่ไก่

เล่นทราย
by Kularb บน Dec 12, 2021

เล่นทราย

ซักรองเท้า
by Kularb บน Dec 03, 2021

ซักรองเท้า

หัดอ่าน ก ข ค
by Kularb บน Dec 03, 2021

หัดอ่าน ก ข ค

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง

เปลี่ยนถุงขยะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

เปลี่ยนถุงขยะ

เรียนรู้เรื่องแสงและเงา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แสงและเงา

เก็บผ้าที่แห้ง
by Kularb บน Dec 03, 2021

เก็บผ้าที่แห้ง

หัดแยกเหรียญ
by Kularb บน Dec 03, 2021

หัดแยกเหรียญ

ทำความสะอาดเสื่อรองนั่ง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทำความสะอาดเสื่อรองนั่งของตัวเอง

เรียน โฟนิกส์ สระเสียงสั้น
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 18, 2022

เรียนโฟนิกส์ สระเสียงสั่น a e I o u

ล้างหอยเป็นไหม
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 03, 2021

ลองมาล้างหอยแมลงภู่กันหน่อยว่ามีวิธีการอย่างไร

ประกอบเครื่องเล่น
by Ali Bros บน Dec 03, 2021

สอบภาษาจีน​ final 1
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 03, 2021

ทดสอบ​ปลายภาคภาษาจีน​ครั้งที่​1

สอบภาษาจีน​ midterm1
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 03, 2021

เรียนภาษาจีน​ ครูส่งข้อสอบมาให้ทำได้คะแนนเต็มเลยนะ