ร่องรอยการเรียนรู้


ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

Words that are opposites
by peisan บน Jan 24, 2022

Fun time
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Music and sand
by peisan บน Jan 24, 2022

At the beach
by peisan บน Jan 26, 2022

น้ำตกป่าละอู
by peisan บน Jan 26, 2022

Which object is heavier
by peisan บน Jan 24, 2022

Which is taller เอรินดา
by peisan บน Jul 18, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Uppercase L เอรินดา
by peisan บน Jul 18, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

ภาษาไทยบทที่2.2 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

หัดอ่านบทที่6 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Touch typing review 1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Piano lesson 1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 18, 2021

Picking pomelo
by peisan บน Jul 18, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 17, 2021

ภาษาไทยบทที่1.1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 17, 2021

Counting and colors
by peisan บน Jul 17, 2021

Bean sprouts day five
by peisan บน Jul 17, 2021

fertilizing durian tree
by peisan บน Jul 17, 2021

Longkong trees
by peisan บน Jul 17, 2021