ร่องรอยการเรียนรู้


ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

หมากล้อม​ออนไลน์
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

เรียนรู้การเกิดสายรุ้งจากปริซึม
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การเกิดสายรุ้งจากปริซึม

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต่อรถตามจินตนาการและอธิบายสิ่งที่ตนสร้าง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ต่อรถตามจินตนาการ และฝึกการ present สิ่งที่ตัวเองสร้าง

ล้างจานอาหารเช้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ล้างจานอาหารเช้าของตัวเอง

แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวเองในทุกวัน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ฝึกความรับผิดชอบและทำความสะอาดตัวเอง

ฝึกพับผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

พับผ้าของตัวเองและจัดเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกการมองเชื่อมโยงภาพที่เห็นและหาจุดต่าง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการมองเชื่อมต่อภาพด้วยแบบฝึกหัดในหนังสือ

ทำแบบจำลองวงโคจรโลกและดวงจันทร์
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ทำแบบจำลองวงโคจรโลกและดวงจันทร์จากดินเบา

เรียนรู้รูปทรงรูปร่างและเชื่อมต่อของเล่นไม้
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการมองภาพสามมิติและการเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน

เรียนรู้การคูณผ่านบล็อกไม้
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การคูณผ่านบล็อกไม้ในขณะเล่นไปด้วย

ทบทวนตัวเลขภาษาจีน
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ทบทวนตัวเลขภาษาจีนด้วยการจับคู่

เรียนรู้การเกิดฝนและสายรุ้ง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ศึกษาการเกิดฝนและสายรุ้ง

เล่นสร้างบ้านกับเพื่อนข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เล่นสร้างบ้านด้วยอิฐประสานกับพี่สาวข้างบ้าน

การเคารพและให้เกียรติ​เพื่อนมนุษย์​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาษา : ฝึกเขียนพยัญชนะ​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : พยัญชนะ​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Math : จำนวนนับ
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

วาดรูป#11
by Ali Bros บน Dec 13, 2021

artwork : character2
by Ali Bros บน Nov 14, 2021