ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture lesson 30
by peisan บน Jan 26, 2022

English Language art lesson 30
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading Lesson 30 Tale of squirrel nutkin part3
by peisan บน Jan 26, 2022

Maths Lesson 31 count backwards
by peisan บน Jan 26, 2022

Touch typing :advanced wrap up screen 22of 26
by peisan บน Jan 26, 2022

เล่นบอลกับลำดวน
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 02, 2021

ฝึกเล่นบอล​ กับลำดวน

บันทึกของต้นน้ำ วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 02, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
There is or There​ are
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 14, 2022

เรียน​วิธีใช้​ there​ is​ และ​ there​ are

ต้นน้ำบันทึก : วันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย (แก้ว-กล้า เล่ม1-2)
by Naphat บน Jan 01, 2022

ต้นน้ำบันทึก : งานบ้าน...หุงข้าว🍚
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (there,to,water,when,words)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (more,number,other,see,that)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (from,have,how,is,look)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (a,and,been,come,down)
by Naphat บน Dec 01, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 ภาษาไทย
by Naphat บน Dec 01, 2021