ร่องรอยการเรียนรู้

ไปทำกิจกรรมทำกระดาษจากเยื่อธรรมชาติ
by พิชชานันท์ บน Feb 01, 2022

กิจกรรมศิลปะ

Sandy day
by peisan บน Jan 29, 2022

กวาดบ้าน
by พิชชานันท์ บน Jan 30, 2022

กิจกรรมงานบ้าน

เล่นRoller skateลานหน้าบ้านค่ะ
by พรพิมล บน Jan 29, 2022

ตัวอ่อนด้วง
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 29, 2022

Kumon​ การประสมเสียง4
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 29, 2022

Kumon​ ​การประสมเสียง3
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 29, 2022

Kumon​ประสมเสียง2
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 29, 2022

Kumon ประสมเสียง1
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 29, 2022

เล่นโยนรับบอล
by Tanachai บน Feb 01, 2022

The Richest man in babylon
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

หนังสืออ่านนอกเวลา

รู้จักสัตว์น้ำที่ใช้เป็นอาหารผ่านการไปเดินแมคโคร
by Tanachai บน Feb 01, 2022

เล่นขายอาหาร
by Tanachai บน Feb 01, 2022

ภูมิศาสตร์
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ประวัติศาสตร์
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

เศรษฐศาสตร์
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Reading Comprehension
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

แบบฝึกหัด

Dialogues
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด