ร่องรอยการเรียนรู้

Reading Comprehension
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

แบบฝึกหัด

Dialogues
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Vocabulary
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Tenses
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Tenses
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

Sentences
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Verbs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ล้างปลาหมึก
by peisan บน Jan 28, 2022

Octopus
by peisan บน Jan 28, 2022

Question Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

เล่นปิกนิคนอกบ้าน
by Tanachai บน Feb 01, 2022

Agreement of Subjects and Vebs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Preposition
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Adverbs
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
by Tanachai บน Feb 01, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding:lesson 23 Text and prompts
by peisan บน Jan 28, 2022

Adjectives
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Quantity Words
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด

English Story book
by peisan บน Jan 28, 2022

Two Objects
by เพียงฤทัย บน Jan 28, 2022

ทำแบบฝึกหัด