ร่องรอยการเรียนรู้

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 2 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

1111
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 วิทยาศาสตร์
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (both,buy,call,cold,does,doesn't,fast,first,five)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (think,walk,were,when,around,because,been,before,best)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (over,put,round,some,stop,take,thank,them,then)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (just,know,let,live,may,of,old,once,open)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (from,give,going,had,has,her,him,his,how)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (went,what,white,who,will,with,yes,always,after)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (that,there,they,this,too,under,want,was,well)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (please,pretty,ran,ride,saw,say,she,so,soon)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (into,like,must,new,no,now,on,our,out)
by Naphat บน Jan 13, 2022

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (came,did,do,eat,four,get,good,have,he)
by Naphat บน Jan 13, 2022

อ่านหนังสือ
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 22, 2022

...

Gramma
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 13, 2022

...

ถูบ้าน
by พิชชานันท์ บน Jan 13, 2022

บ้านจ่าโบ่
by peisan บน Jan 26, 2022

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจ่าโบ่
by peisan บน Jan 26, 2022

ดอยกิ่วลม ณ ปาย
by peisan บน Jan 26, 2022

Math
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 13, 2022

..