ร่องรอยการเรียนรู้

พี่โฟกัสสร้างปราสาททรายค่ะ
by ศรีไพร บน Aug 14, 2020

อริยะฝึกคัดไทย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจฝึกคัดเลข
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน

ยาใจรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะรดน้ำผัก
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะกับพี่ยาใจช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจกับอริยะช่วยกันเก็บฟืน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะไปทำบุญที่วัด
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจช่วยแม่เก็บที่นอน
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะปั่นจักรยานออกกำลังกายกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจปั่นจักรยานออกกำลังกายกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจวิ่งเล่นกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะวิ่งเล่นกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะเล่นดินกับพี่ยาใจ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

ยาใจเล่นดินกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม เล่นอิสละ กลางเเจ้ง

ยาใจเล่นดินกับน้องชาย
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020