ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 22, 2021

Coding : lesson 25 alien dance party
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading comprehension: adventure kingdom tales
by peisan บน Jan 26, 2022

Boss monkey

ทำแบบฝึกหัดภาษาไทย (ต่อ)
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

ทำแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 3 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 2 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงานโพนี่กับอาณาจักรน้ำแข็ง ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงาน เด้งดึ๋งๆวัวล้วนๆ(ทำพุดดิ้งปีโป้) ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021

กิจกรรมจากกรวย
by Suchada บน Dec 21, 2021

เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายครบทุกส่วน จากการใช้กรวยมาเป็นอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading Lesson 33
by peisan บน Jan 26, 2022

The tale of solomon chapter 3

ภาษาจีนเขียนตามคำบอก
by peisan บน Jan 26, 2022

ต้นน้ำบันทึก : จานบินคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 31, 2021

ทำแบบทดสอบเรื่องการวัด การชั่งน้ำหนัก
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 21, 2021

เรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
by บ้านเรียนคิริน บน Dec 21, 2021