ร่องรอยการเรียนรู้

ปีนป่าย
by Muniz บน Jul 07, 2020

โยนกล้าปาเป้า
by Muniz บน Aug 04, 2020

โตขึ้นอีกปี​ หน้าที่รับผิดชอบต้องมีเหมือนเดิม ไม่ว่างานเล็ก
by พจนกร บน Jul 06, 2020

ธรรมชาติศึกษา วิทยาศาสตร์ ข้อสงสัย ดอกเข็มทำไมถึงหวาน
by Preeyada บน Jul 06, 2020

อริยะปีนป่ายต้นไม้กับเพื่อน
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ปีนต้นไม้เล่นกันเถอะเพื่อน

ยาใจปีนต้นไม้เล่นสนุกกับเพื่อนๆ
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ต่อเลโก้ลับสมอง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

เล่นกลางแจ้ง
by ศรีไพร บน Jul 05, 2020

ได้เวลานอนกลางวันพักผ่อนสมอง
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมที่ต้องทำทุกวันของเด็กโฮมสคูลปฐมวัยก็คือ.. การนอนกลางวัน...

การเล่นกลางแจ้ง
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?

ทำบุญวันเข้าพรรษา
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมธรรมะ

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 04, 2020

Cooking
by Yam H. Sophittha บน Jul 04, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

พูดซ้ำๆกับตัวเองดังๆว่า​ "หนูกล้าๆๆๆ" แล้วน้องก็ทำได้ตามที่ปากพูด

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Animals
by Muniz บน Jul 03, 2020

Free Play
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020

ศิลปะ ศิลเปอะ
by Yam H. Sophittha บน Jul 02, 2020