ร่องรอยการเรียนรู้

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
by ศรีไพร บน Aug 09, 2020

มาเล่นแต่งหน้ากันเถอะ
by ศรีไพร บน Aug 09, 2020

เรียนรู้​ได้ตลอดเวลา วิถีการเรียนของอัลอิสลาม​ สามารถ​สินไเ
by พจนกร บน Aug 08, 2020

ปลูกต้นไม้ในกระถาง
by Unnop บน Aug 08, 2020

เรียนอาหรับ เป็นการเริ่มเรียนจากตัวอักษรเริ่มต้น​ โดยการเริ
by พจนกร บน Aug 07, 2020

เรียนรู้จำแนกสายพันธุ์สัตว์ที่มีความคล้ายกัน
by Muniz บน Aug 06, 2020

lego theme Avengers
by Muniz บน Aug 06, 2020

worksheet : รู้จักตัวเลข
by Muniz บน Aug 06, 2020

worksheet : ตัดปะ What comes next
by Muniz บน Aug 06, 2020

โยงเส้นจับคู่ภาพระบาย
by ศรีไพร บน Aug 06, 2020

ไอคิวเด็ก

Book : Peter and the wolf
by Muniz บน Aug 06, 2020

เดินเล่นคันนา
by Muniz บน Aug 06, 2020

วิ่งเล่นคันนา
by Muniz บน Aug 06, 2020

บ้านไร่ปลายนา
by Muniz บน Aug 06, 2020

บ้านไร่ปลายนา
by Muniz บน Aug 06, 2020

The way of life
by Muniz บน Aug 06, 2020

เที่ยวบ้านรัมภา
by Muniz บน Aug 06, 2020

เที่ยวบ้านรัมภา
by Muniz บน Aug 06, 2020

เจ้าแมวเหมียวนูดั้ม
by Muniz บน Aug 06, 2020

เจ้าแมวเหมียวนูดั้ม
by Muniz บน Aug 06, 2020