ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรมอัลกุดส์
by Ali Bros บน May 22, 2022

อัลกุรอาน : อัล-ก็อดรฺ
by Ali Bros บน May 22, 2022

กิจกรรมเดือนรอมฎอน : ลัยละตุลกอร
by Ali Bros บน May 22, 2022

เที่ยวฟาร์มปลาคาร์ฟ
by ภารดี บน May 21, 2022

ชมฟาร์มปลาคาร์ฟใกล้บ้านที่บางกอกฟาร์มค่ะ

เรียนรู้วงจรชีวิตสัตว์และพืช
by ภารดี บน May 21, 2022

วงจรชีวิตสัตว์และพืช เริ่มจากอะไรบ้างนะ

ทำแป้งโดว์กันค่ะ
by ภารดี บน May 21, 2022

ลองทำแป้งโดว์เล่นเองง่ายและประหยัดด้วยค่า

จิ้มจุดระบายสี
by ภารดี บน May 21, 2022

ระบายสีโดยใช้ที่คัตตอนบัดกันค่ะ

กิจกรรมเดือนรอมฎอน : ลัยละตุลกอร
by Ali Bros บน May 21, 2022

Art : Doodle
by Ali Bros บน May 21, 2022

นิทรรศการ Future Shape x Doodle Art Exhibition 2022
by Ali Bros บน May 21, 2022

นิทรรศการ Future Shape x Doodle Art Exhibition 2022
by Ali Bros บน May 21, 2022

กฎการอ่านออกเสียงในคัมภีร์กุรอาน
by Ali Bros บน May 24, 2022

เที่ยวเล่นเอเชียทีค
by Ali Bros บน May 21, 2022

เที่ยวเล่นเอเชียทีค
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : ปลอกดินสอ
by Ali Bros บน May 21, 2022

ภาพที่เกิดจากความผิดพลาด
by Ali Bros บน May 21, 2022

ภาพที่เกิดจากความผิดพลาด
by Ali Bros บน May 21, 2022

งานปั้น : Superhero
by Ali Bros บน May 21, 2022

เกาะล้าน
by Ali Bros บน May 21, 2022

เกาะล้าน
by Ali Bros บน May 21, 2022