ร่องรอยการเรียนรู้

ละเลงสีด้วยนิ้วมือ🎨
by Suchada บน Nov 26, 2021

ใช้นิ้วมือละเลงสีตามจินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

Lavender Finger Painting
by Suchada บน Nov 26, 2021

ใช้นิ้วในการสร้างผลงานศิลปะจุ่มสี เป็นดอกลาเวนเดอร์ ได้ใช้นิ้วมือ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมจินตนาการด้านอารมณ์จิตใจ

รับประทานอาหารด้วยตนเอง
by Suchada บน Nov 26, 2021

การรับประทานอาหารด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เรื่องการมีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี

ต้าวหนอนดุ้กดิ้ก🐛
by Suchada บน Nov 26, 2021

กิจกรรมที่ได้ทั้งการทดลองเรื่องการกระจายตัวของน้ำ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์จิตใจ

Where is my face👀👄👂
by Suchada บน Nov 26, 2021

เรียนรู้อวัยวะต่างๆบนใบหน้า การจับคู่ วางตำแหน่งให้ถูกต้อง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ล้างมือกันเถอะ👐💧
by Suchada บน Nov 26, 2021

กิจกรรมล้างมือที่ช่วยปลูกฝังเรื่องสุขนิสัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

ป้อนอาหารสัตว์🐱🐶🐰
by Suchada บน Nov 26, 2021

เล่นเกมป้อนอาหารสัตว์ ฝึกการแสดงความรักต่อสัตว์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

Hydrangea with Bubbles
by Suchada บน Nov 26, 2021

เป่าฟองบับเบิ้ล สร้างผลงานศิลปะเป็นดอกไฮเดรนเยีย ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

ครอบครัวของหนู🐭
by Suchada บน Nov 26, 2021

เล่นอิสระ ช่วยผ่อนคลายและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

Tree Painting by Cotton Swab🍂🍁
by Suchada บน Nov 26, 2021

สร้างผลงานศิลปะจากคัตตอนบัต เกิดเป็นต้นไม้หลากสีที่สวยงาม ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

Color Mixing Sensory Bottles
by Suchada บน Jan 24, 2022

เรียนรู้การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การแยกชั้นน้ำและ Oil และการผสมสี ฝึกการสังเกต พัฒนาการด้านสติปัญญา

Salt Paintnig
by Suchada บน Nov 26, 2021

ได้เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การกระจายตัวของสีบนเกลือ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

ครอบครัวผึ้งน้อย🐝
by Suchada บน Nov 26, 2021

สร้างผลงานศิลปะจากบับเบิ้ล ที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

Earth science lesson 22
by peisan บน Jan 26, 2022

Pop it🟡🟣🟢
by Suchada บน Nov 26, 2021

กิจกรรมคลายเครียด ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

Ice Cube Painting❄
by Suchada บน Nov 26, 2021

การวาดภาพด้วยน้ำแข็ง ส่งเสริมการสร้างผลงานศิลปะที่แตกต่างจากการวาดแบบเดิมๆ ได้ส่งเสริมจนตนาการ พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์🦖🦕
by Suchada บน Jan 24, 2022

กระตุ้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยการทัศนศึกษานอกสถานที่ พัฒนาการด้านสติปัญญา

กีต้าร์เล่นกับพี่ๆบนบ้านต้นไม้
by ศรีไพร บน Oct 25, 2021

พี่โฟกัสอ่านหนังสือบนบ้านต้นไม้กับน้องกีต้าร์
by ศรีไพร บน Oct 25, 2021

กิจกรรมภาษาไทย

กีต้าร์ฝึกอ่านหนังสือบนบ้านต้นไม้ครับ
by ศรีไพร บน Oct 25, 2021

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน