ร่องรอยการเรียนรู้

พรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณตา ตั๊ดต้าและกึ๊ดเติงเลยช่วยกันทำคุกกี้
by Fon Karinya บน Jul 09, 2021

Snail
by peisan บน Jul 09, 2021

Yoga
by peisan บน Jul 09, 2021

Epiphytic plants
by peisan บน Jul 09, 2021

Recycling
by peisan บน Jul 09, 2021

Lizard
by peisan บน Jul 09, 2021

What is parasite
by peisan บน Jul 09, 2021

Minecraft เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

第二课 起来了
by peisan บน Jul 09, 2021

Reading Lesson 2
by peisan บน Jul 09, 2021

Touch typing : Lesson 22 Home row review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Selling ice cream scoops number 11-19
by peisan บน Jul 09, 2021

Addition practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Adding 1 & ordering numbers เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Even and odds numbers
by peisan บน Jul 09, 2021

My hundreds chart เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Chocolate milk
by peisan บน Jul 09, 2021

สะตอ
by peisan บน Jul 09, 2021

สะตอผัดกุ้ง
by peisan บน Jul 09, 2021

Free play
by peisan บน Jul 09, 2021