ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาไทย เรียน สระ คำความหมายต่างๆ
by ปัญญ์ บน Aug 24, 2021

ฝึกเขียน อ่าน ภาษาไทย

วาดรูปรถถัง
by ปัญญ์ บน Aug 24, 2021

ชอบรถถัง เล่นเกมส์รถถัง และมีโปรเจควาดรูปรถถังที่ชอบกับครู

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Prawn soup
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn Chinese through 好想你 song
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn Chinese through 听妈妈的话 song
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: No body knows the trouble I’ve seen
by peisan บน Jan 25, 2022

ล้างรถให้เอี่ยมอ่อง
by ปัญญ์ บน Aug 23, 2021

ชอบรถ ใช้รถ ก็ต้องล้างรถด้วย

English Language art :Abroad 2
by peisan บน Jan 25, 2022

Rhyming
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn chinese through song
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn english through song
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading lesson 17
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Comprehension: All about shark
by peisan บน Jan 25, 2022

Dance workout
by peisan บน Jan 25, 2022

ทำกับข้าวให้ลูกเต่า
by กิรตี บน Aug 29, 2021

แม่จ๋าๆ...ลูกเต่าหิวแล้ว

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano: row row
by peisan บน Jan 25, 2022

Story of santa claus
by peisan บน Jan 26, 2022

Why is diwali celebrated เอวารินทร์
by peisan บน Aug 21, 2021

English:Matching the short e words
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Lesson 16
by peisan บน Jan 25, 2022