ร่องรอยการเรียนรู้

English reading
by peisan บน Jan 25, 2022

Language art : find the alphabet uppercase เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Play hide and seek numbers and words เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Phonics short vowels e เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

Numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

Puzzles
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting
by peisan บน Jan 25, 2022

Number games

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing easy top row words
by peisan บน Jan 25, 2022

งานปั้นแบบจำลองค่ายพัก
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

English: Language art lesson 1 long a
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

Maths:Marble math addition
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Addition game
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting: Connect the dots 1-100
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting game

Piano: Carry me back to old virginny
by peisan บน Jan 25, 2022

Phonics stories
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension: why wolves howl
by peisan บน Jan 26, 2022

Reading lesson 15
by peisan บน Jan 25, 2022

Matching game
by peisan บน Jan 25, 2022

Games

Consonants and vowels
by peisan บน Jan 25, 2022