ร่องรอยการเรียนรู้

งานบ้าน : ต.เต่ากับชาวสวน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ง. งู
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : สำเนียงเสียงสัตว์
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ทำแบบฝึกหัด
by ป๋ามอม เชียงใหม่ บน Aug 07, 2021

ทำแบบฝึกหัด

ภาษาไทยบทที่6
by peisan บน Jan 25, 2022

หัดอ่านไทยบทที่11
by peisan บน Jan 26, 2022

Identify faces of three dimensional shapes
by peisan บน Jan 25, 2022

Stop Motion (Ghost no friends)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Artwork : Buzz Lightyear in Ayutthaya Kingdom
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

มวยไทย
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Coding : course A
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

หนังสือ : One page a day
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day7)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day6)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day5)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day4)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

reading : One page a day (Day3)
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Coding : Artist
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกท่องสูตรคูณ
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกตอบสูตรคูณเพื่อให้ใช้งานได้รวดเร็ว

เรียนรู้เทคนิคการสเปรย์สี
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

เรียนรู้เทคนิคการสเปรย์สีด้วยแปรงสีฟัน