ร่องรอยการเรียนรู้

สร้างบ้านน้อยของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

สร้างบ้านน้อยของตัวเองจากของเล่นก้านลูกโป่ง

ต่อจิ๊กซอยักษ์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ต่อจิ๊กซอรักด้วยตัวเอง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ช่วยแม่เลี้ยงไข่เก็บเข้าตู้เย็น
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ช่วยแม่เลี้ยงไข่เก็บเข้าตู้เย็น

เล่นโฟม
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นโฟม

เล่นบอลลูนกักกับพี่ๆในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นบอลลูนกักกับพี่ๆในหมู่บ้าน

ปั้นน้องหมีจากแป้งโดว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ปั้นน้องหมีจากแป้งโดว์

หัดอ่านและทำแบบฝึกหัดภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

หัดอ่านและทำแบบฝึกหัดภาษาไทย

ทำแบบฝึกหัดเลข
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทำแบบฝึกหัดเลข

เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ

ฝึกอ่านโฟนิค word family
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านโฟนิค word family

หัดอ่านและทำแบบฝึกภาษาอังกฤษโฟนิค
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

หัดอ่านและทำแบบฝึกภาษาอังกฤษโฟนิค

ศึกษาความหนาแน่นของของเหลวด้วยกัน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาความหนาแน่นของของเหลวด้วยน้ำผสมน้ำตาล

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ฝึกอ่านเวลาบนนาฬิกาเข็ม

ศึกษาความหนาแน่นของสิ่งของ
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ศึกษาความหนาแน่นของสิ่งของเพื่อดูว่าสิ่งไหนสามารถจมหรือลอยได้

เล่นซ่อนหากับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เล่นซ่อนหากับพี่ในหมู่บ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนคำสรรพนามในภาษาจีน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

เรียนคำสรรพนามในภาษาจีน

วาดยาน octopods ที่เห็นในการ์ตูน
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

วาดยาน octopods ที่เห็นในการ์ตูน

สร้างบ้านสายรุ้งด้วยแป้งโดว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

สร้างบ้านสายรุ้งด้วยแป้งโดว์

ทบทวนเสียงโฟนิคภาษาอังกฤษหัดเขียนเส้น
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนเสียงโฟนิคภาษาอังกฤษหัดเขียนเส้น

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์
by พิชานนท์ บน Jan 04, 2022

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสัตว์