ร่องรอยการเรียนรู้

สร้างกระท่อมน้อยกลอยใจ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ฝึกสร้างโครงสร้างตามจินตนาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ตกแต่งปราสาทด้วยไฟเส้น
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

เสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ขี่จักรยานรอบทุ่งนากับเพื่อนๆ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ศึกษาธรรมชาติอาการเข้าสังคมกับเพื่อนในหมู่บ้าน

เรียนรู้ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

จับคู่ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนับจำนวนให้ถูกต้อง

เล่นต่อโครงสร้างและสมดุล
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วและสร้างตามจินตนาการ

เล่นอิสระในบ่อทราย
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเล่นตามจินตนาการ

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

แปลภาษาอังกฤษเป็นประโยค

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้การนับเลขจากบล็อกสี
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกนับเลขนะบวกเลขอย่างง่ายด้วยบล็อกสี

ระบายสีปราสาทกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

สร้างเสริมจินตนาการและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกปอกหัวไชเท้าและหั่นผัก
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือให้ดียิ่งขึ้น

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์เสริมสร้างจินตนาการนักกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นประโยค
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบเริ่มเป็นประโยค

เรียนรู้เรียนรู้การบวกเลข
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การบวกเลขจากบล็อก

ฝึกอ่านสูตรคูณ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านสูตรคูณไปๆจะทำให้เด็กจำสูตรคูณได้โดยไม่ต้องท่อง

ฝึกอ่านภาษาไทย สระอา
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านภาษาไทย สระอะ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกการตัดกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการตัดกระดาษเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือ

ฝึกการนั่งสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

ฝึกการนั่งสมาธิเพื่อให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานขึ้น

เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน โดยฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้เมาส์และคีย์บอร์ด

เฟืองทด จักรยานของพ่อ
by ปัญญ์ บน Jun 18, 2021

ขี่จักรยานพ่อได้แล้ว เรียนรู้เรื่องเปลี่ยนเกียร์จักรยาน ได้เรื่องเฟืองทดไปด้วย

นำทางบันทึก : art in 9/6/2021
by Numthang บน Jun 18, 2021

Commissions