ร่องรอยการเรียนรู้

Phonics stories
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension: why wolves howl
by peisan บน Jan 26, 2022

Reading lesson 15
by peisan บน Jan 25, 2022

Matching game
by peisan บน Jan 25, 2022

Games

Consonants and vowels
by peisan บน Jan 25, 2022

Read a thermometer
by peisan บน Jan 26, 2022

Miso soup
by peisan บน Jan 25, 2022

Cooking

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

My first story
by peisan บน Jan 25, 2022

Writing short story

ภาษาไทย วิธีผสมอักษร
by peisan บน Jan 25, 2022

Ava’s hospital
by peisan บน Aug 14, 2021

手เอรินดา
by peisan บน Aug 14, 2021

Porridge
by peisan บน Aug 14, 2021

Piano: carry me back to old viginny
by peisan บน Jan 25, 2022

หุงข้าวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

วันนี้หุงข้าวเองได้แล้วโดยแม่ไม่ต้องช่วย

ฝึกสมาธิและการคิดการมองภาพ 3 มิติ
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกสมาธิและการคิดการมองภาพ 3 มิติด้วยการต่อเลโก้

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษหมวดคำที่สะกดด้วย u

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกความคิดด้วยแบบฝึกตรรกะ

ทบทวนชื่อและค่าของตัวโน๊ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ทบทวนชื่อและค่าของตัวโน๊ตและฝึกการวางนิ้วบนเปียโน

ฝึกเขียนภาษาไทย
by พิชานนท์ บน Aug 14, 2021

ฝึกเขียนภาษาไทย