ร่องรอยการเรียนรู้

Words to numbers
by peisan บน Jan 24, 2022

Addition game
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Skip count by 2
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics oo oi oe oy
by peisan บน Jan 24, 2022

Matching game
by peisan บน Jan 24, 2022

Touch typing:Home row practice
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: The train
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano : Grandfather ‘ s clock
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano: moccasin dance
by peisan บน Jan 24, 2022

Piano:The seabees
by peisan บน Jan 24, 2022

My doggy
by peisan บน Jul 24, 2021

Do chores
by peisan บน Jul 24, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 23, 2021

Puzzles
by peisan บน Jan 24, 2022

Puzzles
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
how to make orange marmalade
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ฉันได้เรียนรู้เรื่องการทำให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น

Coding Artist
by peisan บน Jan 24, 2022

ซ้อมไวโอลิน
by Bali Balis บน Jul 23, 2021

ไวโอลินเล่นยาก

Coding lesson 5 programming with harvester
by peisan บน Jan 24, 2022

Games
by peisan บน Jan 24, 2022