ร่องรอยการเรียนรู้

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก V
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก IV
by Unnop บน Mar 30, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่
by Kularb บน Nov 28, 2021

วันนี้กะรัตเล่นต่อหอคอยกระดาษทิชชู่

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก III
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก II
by Unnop บน Mar 30, 2021

ทางนำฝึกเขียน ตัวอย่างบันทึก I
by Unnop บน Mar 30, 2021

เมนูโปรดทำเองได้แล้ว
by Matariya Mariem บน Mar 28, 2021

ทำของว่างบ่ายวันนี้ด้วยเมนูไก่ทอดและเฟร้นฟรายด์

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เที่ยวบ้านสวนenjoy ของป้าหนิง จ.ปทุมธานี
by Matariya Mariem บน Mar 28, 2021

เรียนภาษาไทย
by Thepparat บน Mar 27, 2021

ลูกชายอายุ7ขวบแล้ว เริ่มเรียนอ่านเขียน ก่อนหน้านี่ เล่น ทำกิจกรรมต่างๆ

ภาคผนวกก.เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ ​เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้​ จากหน่วยงาน
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

Workshop​ cupcake, โครงการ​ส่งเสริมรัก​การ​อ่านอุทยาน​การเรียนรู้​CLP, โครงการ​พลังงาน​สะอาด​

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ดูแลสุขภาพตนเองให้ดีมีคว
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ กิจกรรม​รักการอ่าน เรียน
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​การ​เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ เรียนรู้​เศรษฐกิจ​พอเพี
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

พระกรณียกิจ​ในหลวง​รัชกาล​ที่​๙​

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ สอนลูก​ให้​ทำงานบ้านฝึก​EF
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ช่วยงานแม่
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ทักษะชีวิต​ รับผิดชอบ​ จิตอาสา​ การสื่อสารกับคนหลายวัย

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถี​ชีวิต​-เรียนรู้​จากสื่อออนไล
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต-เรียนรู้​ภาษาจากภาพยนตร์​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ การดำเนิน​ชีวิต​ร่วมกัน​กับ​ครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

การดำเนินชีวิตร่วมกันกับครอบครัวเล่นเกมส์, ทานอาหาร, ดูแลน้อง

ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โฮมสเตย์​กับวัฒนธรรม​ท้องถิ่น​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

โฮมสเตย์​เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ้าของบ้านพร้อมถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้งทางด้านอาหารการกินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในถิ่นนั้นๆ