ร่องรอยการเรียนรู้

Maths length word problems
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing camilla in the amazon :seeding ahead
by peisan บน Feb 14, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing lesson 44 practice p&t
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing Lesson 43 review p&t
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 41:practice q&y
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 40 review q&y
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 36 review w&o
by peisan บน Feb 14, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นกับ ทรายวิทยาศาสตร์ และ Slime เล่นบทบาทสมมติ ช่วยเหลือสั
by Viva บน Feb 14, 2022

มาชมสวนดอกไม้ค่ะบรรยากาศดี๊ดี
by พิชชานันท์ บน Feb 14, 2022

ศึกษาธรรมชาติ
by รมณ บน Feb 13, 2022

เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ศึกษาธรรมชาติรอบตัว ดูวงจรชีวิตของผีเสื้อ ให้อาหารสัตว์ และเก็บผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาจีน)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาจีน)

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาอังกฤษ)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาอังกฤษ)

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาไทย)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาไทย)

เที่ยวสวนดอกไม้​ เล่าให้ลูกฟังว่าคนที่คิดโครงการนี้คือสมเด็จ
by Sirion บน Feb 12, 2022

กีต้าร์อ่านหนังสือจากภาพ
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและทักษะภาษาจีนด้วยกิจกรรมท่องพระสูตร
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์

พี่โฟกัสไปไหว้พระและให้อาหารปลาที่วัดกับครอบครัว
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

กีตาร์ไปไหว้พระให้อาหารปลาที่วัดกับครอบครัว
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

กีต้าร์ร่วมทำกิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์ ตอน..สีสันใต้ทะเลกับพี่โ
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มของออนไลน์

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์byแม่จุกกับพี่พต ตอน..สีสันใต้ทะเล
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์