ร่องรอยการเรียนรู้

Geography and culture lesson 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Balance Bike
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

ภาษา : Easy phonics
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

Play with Pop sticks
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

การเดินทางของอิมามฮุเซน​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานศิลปะจากรอยนิ้วมือ
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

สร้างภาพด้วยตัวต่อไม้
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

Language art chapter 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Artwork : Dot colors mixing fun
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

ปั่นจักรยาน​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

ลายเส้น
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

คณิตศาสตร์ : Death Star Angles
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

คณิตศาสตร์ : องศา​และมุม
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

เกมส์ : หมากฮอส
by Ali Bros Stories บน Nov 15, 2021

Reading chapter 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Lego numbers 3D
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Maths lesson 9 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Earth science lesson 8 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 16, 2021

Geography and culture lesson 7 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 15, 2021

Art
by peisan บน Sep 15, 2021