ร่องรอยการเรียนรู้

Cycling
by peisan บน Jan 23, 2022

Cycling is fun

Rice field
by peisan บน Jan 23, 2022

ต้นข้าวและนาข้าว

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
我是一只牛歌 namewee cover
by peisan บน Jan 23, 2022

Singing

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Reading

นำทางบันทึก : การต่อต้านญี่ปุ่นของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
by Numthang บน Aug 04, 2021

เมื่อนายกไทยไปร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยที่ยังไม่ได้ถามความเห็นชอบของประชานทำให้เกิดการต่่อต้านขึ้น

Pineapple juice pasteurization
by peisan บน Jan 23, 2022

Fresh pineapple juice

“Happy for you” Lukas grakam cover
by peisan บน Jan 23, 2022

Singing

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Maths: Ordering numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

My number

My home fire escape plan
by peisan บน Jan 26, 2022

Fire escape plan

Touch typing lesson 20 review g & h
by peisan บน Jan 23, 2022

Touch typing Hold the f เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

อุณหภูมิ(​เซลเซียส)​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

แปลนที่พัก
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Touch typing Hold the J เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

Papaya plant
by peisan บน Jan 23, 2022

Gardening

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
หัดอ่านภาษาอังกฤษ
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

World map & flags
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

Sigh Words บันไดงู
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

ฝึกอ่าน Sigh Words
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

ซ่อมพื้น
by Ancheera Lerttana บน Feb 13, 2022

ช่วยงานซ่อมบ้าน