ร่องรอยการเรียนรู้

Maths: Subtract within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths challenge
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths review

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano :The old cotton picker
by peisan บน Jan 25, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Haunted house

Cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing easy bottom row words เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Count by 2 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 17, 2021

Maths:Which number comes next
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting game

Addition & subtraction
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction review
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition review
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing: easy words game
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition game
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Count backwards
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

English Reading Comprehension :fast and faster
by peisan บน Jan 26, 2022

The fastest animal

Memory game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Wide and narrow
by peisan บน Jan 25, 2022

How many? cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting worksheet