ร่องรอยการเรียนรู้

Artwork : Pattern Angle
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษา : ฝึกอ่าน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
งานบ้าน​ : กวาดบ้าน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ความรู้รอบตัว : วงจรชีวิต​ผีเสื้อ​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Dough : Sisu
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Earth worms
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano lesson 4
by peisan บน Jan 23, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Coding:lesson 5 Debugging with laurel
by peisan บน Jan 23, 2022

Review touch typing j f
by peisan บน Jan 23, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

ภาษาจีนบทที่4 第四课 走路要小心
by peisan บน Jan 23, 2022

Review subtraction
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

Review addition
by peisan บน Jul 12, 2021

Comparing numbers เอวารินทร์
by peisan บน Jul 12, 2021

Reading lesson 5
by peisan บน Jul 12, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
หัดอ่านบทที่ 5 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 12, 2021

Zoo
by peisan บน Jul 12, 2021

Free play
by peisan บน Jul 12, 2021

Piano lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 12, 2021

สังเกตเรียนรู้ การใช้เครื่องพิมพ์ดีดยุคเก่า
by ปัญญ์ บน Jul 11, 2021

มาดูเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อน ทำงานยังไง โอ้ลองเองแล้วเข้าใจ