ร่องรอยการเรียนรู้

บันทึกของต้นน้ำ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 12, 2021

บันทึกของต้นน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 12, 2021

ออกกำลังกายตอนเย็นกับขาไถคู่ใจ
by Kularb บน Dec 12, 2021

ออกกำลังกายตอนเย็นกับขาไถคู่ใจ

การนั้งเรียนคงทำให้เบื่อมีวิธีเรียนอื่นไหม?
by ทอฝัน บน Dec 12, 2021

วันนี้มีเกมส์ใหม่ที่เล่นกับพ่ออยากจะมานำเสนอ

เล่นทรายกัน
by Kularb บน Dec 12, 2021

เล่นทรายกัน

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What would you like to drink?
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What do we eat today
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Unit park
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Today is cold
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Today is cold
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) My birthday
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What is the date today?
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What time is it now?
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) What time is it now?
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Unit park
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Where is your home
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Where is your home
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) My house is not big
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Big house and small rooms
by Naphat บน Dec 31, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ภาษาจีน(LingoAce-Level 1) Do you have older brothers
by Naphat บน Dec 31, 2021