ร่องรอยการเรียนรู้

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานเล่นกับพี่ข้างบ้าน

เล่นเกมบ้าน 100 ชั้น
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นเกมบ้า 100ชั้น เพื่อหัดเรียงตัวเลขและเปรียบเทียบค่า

เล่นเกมบ้าน 100 ชั้น
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียงตัวเลข 1-100 และเปรียบเทียบตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าผ่านเกมบ้าน 100 ชั้น

เล่นที่สนามบอลกับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นที่สนามบอลกับพี่ในหมู่บ้าน

ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์และโปรแกรม
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ต่อเลโก้เป็นหุ่นยนต์และโปรแกรม

ออกกำลังกายตาม youtube
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ออกกำลังกายตาม youtube

เล่น balance ไบค์ที่สนามลู่ปั่นมงคลจิต
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่น balance ไบค์ที่สนามลู่ปั่นมงคลจิต

หัดอ่านภาษาไทย สระอือ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านภาษาไทย สระอือ

ขี่จักรยานที่สนามปั่นจักรยานมงคลจิต
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานที่สนามปั่นจักรยานมงคลจิต

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "st"
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษโฟนิค word family "st"

หัดอ่านค่าตัวเลข 4 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดอ่านค่าตัวเลข 4 หลัก

ปั่นจักรยาน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ปั่นจักรยาน

หัดสระผมเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

หัดสระผมเอง

เรียนรู้เศษส่วนผ่านจิ๊กซอว์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้เศษส่วนผ่านจิ๊กซอว์

ปีนป่าย
by Malinee บน Feb 19, 2022

เล่นน้ำกับเพื่อนใหม่ที่โรงแรมริมชายหาด
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นน้ำกับเพื่อนใหม่ที่โรงแรมริมชายหาด

เล่นทรายกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับพี่ข้างบ้าน

เรียนรู้การใช้เงินผ่านเกมเศรษฐี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เรียนรู้การใช้เงินผ่านเกมเศรษฐี

ฝึกบวกลบเลข 2 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกบวกลบเลข 2 หลัก

เข้าคลาสเรียนวิธีปั่นจักรยาน level 1
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เข้าคลาสเรียนวิธีปั่นจักรยาน level 1