ร่องรอยการเรียนรู้

Lizard
by peisan บน Jul 09, 2021

What is parasite
by peisan บน Jul 09, 2021

Minecraft เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

第二课 起来了
by peisan บน Jul 09, 2021

Reading Lesson 2
by peisan บน Jul 09, 2021

Touch typing : Lesson 22 Home row review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Selling ice cream scoops number 11-19
by peisan บน Jul 09, 2021

Addition practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Adding 1 & ordering numbers เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Even and odds numbers
by peisan บน Jul 09, 2021

My hundreds chart เอวารินทร์
by peisan บน Jul 09, 2021

Chocolate milk
by peisan บน Jul 09, 2021

สะตอ
by peisan บน Jul 09, 2021

สะตอผัดกุ้ง
by peisan บน Jul 09, 2021

Free play
by peisan บน Jul 09, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 08, 2021

Homemade playdough
by peisan บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลขและเรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลข และเรียนรู้ที่มาของการคูณ

ทดลองผสมโดว์เอง
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ทดลองผสมโดว์เอง ลองเพิ่มลดส่วนผสมเองเพื่อดูเนื้อของโดว์

เล่นอิสระ - สร้างบ้านจากอิฐ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

สร้างบ้านให้มดจากอิฐ