ร่องรอยการเรียนรู้

ไปค่ายสัมผัสชีวิตชาวนา
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ไปค่ายสัมผัสชีวิตชาวนา

เล่นทรายกับเพื่อนใหม่ที่บ่อทรายในห้าง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับเพื่อนใหม่ที่บ่อทรายในห้าง

ลองหัดเล่นไอซ์สเก็ต
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ลองหัดเล่นไอซ์สเก็ต

ศึกษาลักษณะสัตว์น้ำที่ Sea life aquarium
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ศึกษาลักษณะสัตว์น้ำที่ Sea life aquarium

ฝึกยืนบาลานซ์บนจักรยานเข้าทางแคบ
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกยืนบาลานซ์บนจักรยานเข้าทางแคบ

เช็คทำความสะอาดจุดที่ทำนมหกเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เช็คทำความสะอาดจุดที่ทำนมหกเอง

Piano:The new world symphony
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding : lesson 26 Behaviors in sprite lab
by peisan บน Jan 26, 2022

ไปงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ไปงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝึกตากผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกตากผ้าตัวเอง

ฝึกผูกเชือกรองเท้า
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกผูกเชือกรองเท้า

ขี่จักรยานกับพี่ข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานกับพี่ข้างบ้าน

ออกจากปราสาทและพยายามสร้างจากท่อของเล่นที่มี
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ออกจากปราสาทและพยายามสร้างจากท่อของเล่นที่มี

ขี่จักรยานและเล่นกับพี่ๆข้างบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ขี่จักรยานและเล่นกับพี่ๆข้างบ้าน

อ่านภาษาอังกฤษโฟนิคหมวดคำ gr, pl และฝึกอ่านคำ 2 พยางค์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

อ่านภาษาอังกฤษโฟนิคหมวดคำ gr, pl และฝึกอ่านคำ 2 พยางค์

ทดลองการรวมแสงด้วยแว่นขยาย
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ทดลองการรวมแสงด้วยแว่นขยาย

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

เล่นทรายกับพี่เพื่อนบ้าน

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกพิมพ์ 2 มือบนคอมพิวเตอร์

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ผสมสีด้วยขวดสเปรย์บนฟองสบู่

ฝึกบวกเลข 2 หลัก
by พิชานนท์ บน Jan 05, 2022

ฝึกบวกเลข 2 หลัก