ร่องรอยการเรียนรู้

Language art chapter 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Thinking lesson 1 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Reading chapter 4 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

Piano; ten little Indians เอวารินทร์
by peisan บน Sep 11, 2021

I can do it! : Art class
by Jutharat บน Sep 10, 2021

Art
by peisan บน Sep 10, 2021

Coding เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

Stop motion แม่เป็ดกั​บลูก​เป็ด​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานปั้น​ Ocean world
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Stop motion: Ocean world
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

你要什么?เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

วิทยาศาสตร์ : มัดสวยย้อมสี
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

第十五课 我们一家人เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

Art geography and culture lesson 1 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

Earth science lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

Geography and culture Lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 10, 2021

Sight reading lesson 1 เอรินดา
by peisan บน Sep 10, 2021

Letter sound A เอรินดา
by peisan บน Sep 10, 2021

Shapes เอรินดา
by peisan บน Sep 10, 2021

Pop colorful balloons เอรินดา
by peisan บน Sep 10, 2021