ร่องรอยการเรียนรู้

ต่อตึก 3 มิติ
by Minyada บน Mar 29, 2022

ทดลองสร้างเพจในเฟสบุ๊ค
by Minyada บน Mar 29, 2022

ฉลองวันเซนต์นิโคลัสแต่เช้าเลย
by Minyada บน Mar 29, 2022

ทานอาหารขึ้นชื่อของเยอรมณี "ไส้กรอกแกง" ฝีมือคุณย่า
by Minyada บน Mar 29, 2022

เดินเล่นครั้งแรก ทดสอบสภาพอากาศ
by Minyada บน Mar 29, 2022

ฉลองวันเกิดคุณพ่อ ทานเค้กฝีมือคุณย่า
by Minyada บน Mar 29, 2022

อาหารมื้อแรกที่เยอรมณี
by Minyada บน Mar 29, 2022

เดินทางลัดฟ้าสู่เยอรมณี
by Minyada บน Mar 29, 2022

ทานอาหารพื้นเมืองกระบี่ที่ร้าน "หนำ"
by Minyada บน Mar 29, 2022

คลาสเรียน "เสียงสื่อสาร"
by Minyada บน Mar 29, 2022

Hang out กับเพื่อนที่คาเฟ่กลางน้ำ
by Minyada บน Mar 29, 2022

Modify My Skateboard
by Minyada บน Mar 29, 2022

พี่เพียวลองนวดไทยครั้งแรก
by Minyada บน Mar 29, 2022

เตะฟุตบอลกับพ่อ
by Minyada บน Mar 29, 2022

เที่ยวเกาะพีพี ไฮไลท์จังหวัดกระบี่
by Minyada บน Mar 29, 2022

พัฒนาการด้านสติปัญญา โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1
by นัชชา บน Mar 29, 2022

รายงานประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว #พัฒนาการด้านสติปัญญา โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1

พัฒนาการด้านสังคม โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1
by นัชชา บน Mar 29, 2022

รายงานประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว #พัฒนาการด้านสังคม โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1

ปั่นจักรยานสำรวจลากูน่า เดินหาดบางเทาชมทะเล
by Minyada บน Mar 29, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1
by นัชชา บน Mar 29, 2022

รายงานประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว #พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1

สนุกสนานในสระน้ำ
by Minyada บน Mar 29, 2022