ร่องรอยการเรียนรู้

ยาใจกวาดตั่งนอนช่วยแม่
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม งานบ้าน

อริยะฝึกเขียนตัวAและระบายสี
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะฝึกเขียนก.ไก่
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะกับกิจกรรมภาษาไทยค่ะ
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

วันนี้ยาใจฝึกเขียน ข.ไข่
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านเขียน

ยาใจฝึกเขียน ส. ค่ะ
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

มาเรียนรู้ภาษาไทย

อริยะฝึกเขียน ข.ไข่
by อรกัญญา บน Aug 14, 2020

อริยะฝึกเขียน ข.ไข่

ยาใจฝึกเขียน ก-ข
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

เห็ดโคน
by แหวนทอง บน Aug 14, 2020

เป็นทักษะการใช้ชีวิต วันน้องเบนซ์เก็บเห็ด โคนในสวนค่ะ มาทำกับข้าว

อิ่มบุญเก็บของใช้ส่วนตัวไปบริจาค
by Pensiri U. บน Aug 14, 2020

ของที่ไม่ใช้อยู่ในสภาพดีก็ส่งต่อให้คนอื่น ๆ ได้ใช้

การใช้เทคโนโลยี
by แหวนทอง บน Aug 13, 2020

ฝึกพิมพ์ค้นหาเอง สนใจอะไรขอพิมพ์เองค่ะ

กิจกรรมเล่นถอนกล้าค่ะ
by แหวนทอง บน Aug 13, 2020

น้องเบนเรียนรู้วีธีถอนกล้า

ดูการ์ตูน
by ศรีไพร บน Aug 13, 2020

สวดมนต์ก่อนนอน
by ศรีไพร บน Aug 13, 2020

ดูโดเรม่อน
by ศรีไพร บน Aug 13, 2020

ท่องวันเดือนปี
by ศรีไพร บน Aug 13, 2020

1ปีมี12เดือน

นับเลข1-100
by ศรีไพร บน Sep 13, 2020

กิจกรรมท่องประจำวัน

Lego car
by Ali Bros Stories บน Aug 13, 2020

Lego car
by Ali Bros Stories บน Aug 13, 2020

Lego car
by Ali Bros Stories บน Aug 13, 2020