ร่องรอยการเรียนรู้

第十四 爸爸回来了 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

Comprehension skeletons เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

Touch typing skill builder เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

好想你เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

Rainbow
by peisan บน Sep 02, 2021

Piano part2 : school days เอวารินทร์
by peisan บน Sep 02, 2021

万圣节🎃เอวารินทร์
by peisan บน Sep 01, 2021

ฝึกอ่านสระโอ และทำแบบฝึกหัด
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

ฝึกอ่านสระโอ และทำแบบฝึกหัด

เล่นปลาเป็นปลาตายกับพี่ในหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

เล่นปลาเป็นปลาตายกับพี่ในหมู่บ้าน

ฝึกการ coding ผ่านเกม
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

ฝึกการ coding ผ่านเกม

เรียนเรื่องโน๊ตเสียงต่างบนบรรทัด 5 เส้น
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

เรียนเรื่องโน๊ตเสียงต่างบนบรรทัด 5 เส้น

ทำชีสเค้กหน้าใหม่
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

ช่วยแม่ทำชีสเค้กหน้าไหม้

ฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์อักษร i d f u r k
by พิชานนท์ บน Sep 01, 2021

ฝึกพิมพ์คอมพิวเตอร์อักษร i d f u r k

Meet the letters a-z เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Counting caterpillar เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Count along as collecting carrots เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Count backwards from 10 เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Color the rainbow เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Shape monster เอรินดา
by peisan บน Sep 01, 2021

Bugs pie chart เอวารินทร์
by peisan บน Sep 01, 2021