ร่องรอยการเรียนรู้

หัดอ่านภาษาไทยบทที่10
by peisan บน Jan 26, 2022

อ่านและเขียนภาษาไทย

เลขไทย เอวารินทร์
by peisan บน Aug 02, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Draw a maths problem
by peisan บน Jan 25, 2022

Count to add
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Lesson 12
by peisan บน Jan 25, 2022

Memory music
by peisan บน Jan 25, 2022

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing: Beginner wrap up
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: funny faces
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

กีต้าร์เล่นว่าวกับพี่ๆ
by ศรีไพร บน Aug 01, 2021

กีต้าร์เล่นว่าวกับพี่ๆ
by ศรีไพร บน Aug 01, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง

Wooden blocks
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing z and enter key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Place value เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Coloring
by peisan บน Jan 24, 2022

Ordinal numbers 11-20
by peisan บน Jan 24, 2022

My rainbow
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022