ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกบวกลบเลขและเขียนตัวเลข
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกบวกลบเลขและเขียนตัวเลข

ฝึกการวางนิ้วและบริหารนิ้ว
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกการวางนิ้วและบริหารนิ้ว

พับเก็บเสื้อผ้าตัวเอง
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

พับเก็บเสื้อผ้าตัวเอง

เรียนรู้การ encode decode
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

เรียนรู้การ encode decode

ฝึกเล่นสเก็ต
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ต

ฝึกอ่านภาษาไทย ประโยคสั้นๆ
by พิชานนท์ บน Aug 07, 2021

ฝึกอ่านภาษาไทย ประโยคสั้นๆ

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Teds new clothes
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานสอนเรื่องการข้ามถนน ภาษาจีน 看左 看右 等等
by peisan บน Jan 25, 2022

นิทานสอนสัญญาณไฟจราจรภาษาจีน 红绿灯
by peisan บน Jan 25, 2022

Cake topping
by peisan บน Jan 25, 2022

3 letter blending short e
by peisan บน Jan 25, 2022

icy bicy spider Song
by peisan บน Jan 25, 2022

3 letter blending short a
by peisan บน Jan 25, 2022

My 3rd wobbly tooth
by peisan บน Jan 26, 2022

My 2nd loose tooth
by peisan บน Jan 26, 2022

Common English word
by peisan บน Jan 25, 2022

Old macDonald
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Aug 05, 2021