ร่องรอยการเรียนรู้

Lego Car Design
by ปัญญ์ บน Jul 11, 2021

Lego ประกอบรถ / แกะแบบรถ / ทดสอบความแข็งแรง

Emergency calls
by peisan บน Jan 26, 2022

หมายเลขฉุกเฉิน

กีตาร์ไปช่วยทำความสะอาดสถานธรรม
by ศรีไพร บน Jul 11, 2021

กิจกรรมธรรมะ

วันนี้พี่โฟกัสไปช่วยทำความสะอาดสถานธรรม
by ศรีไพร บน Oct 22, 2021

กิจกรรมทางศาสนา

Reading lesson 4
by peisan บน Jan 23, 2022

My Rainbow
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful drawing

Nouns Verbs adjectives เอวารินทร์
by peisan บน Jan 23, 2022

Piano lesson 2
by peisan บน Jan 23, 2022

Fried egg
by peisan บน Jan 23, 2022

Yummy breakfast

Rainbows
by peisan บน Jul 11, 2021

Jokers
by peisan บน Jan 26, 2022

Water park
by peisan บน Jan 23, 2022

Elephant
by peisan บน Jan 26, 2022

Net fishing
by peisan บน Jan 23, 2022

จับปลาสดๆจากทะเล

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Free play
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful blocks

อ่านนิทานภาษาจีน 肚子餓了为什么会咕咕叫呢
by peisan บน Jan 23, 2022

เสียงท้องร้องเกิดจากสาเหตุใด

อ่านนิทานภาษาจีน 如果不洗手
by peisan บน Jan 23, 2022

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ล้างมือ

ภาษาจีนบทที่3 第三课 早上
by peisan บน Jan 25, 2022

Homemade meat ball
by peisan บน Jan 23, 2022