ร่องรอยการเรียนรู้


ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

งานบ้าน : ล้างตู้ปลา
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : ล้างตู้ปลา
by Ali Bros บน Nov 15, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
นำทางบันทึก : Bystander Effect
by Numthang บน Oct 03, 2021

ทำไมท่ามกลางผู้คนมากมายกลับไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเลยแม้แต่คนเดียว?

Reading Language art lesson 15
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths skip counting by 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Alphabetical order and alphabet
by peisan บน Jan 25, 2022

Review

อ่านวรรรกรรมเรื่องโต๊ะโต๊ะ
by Vivy VivaVee บน Sep 25, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading chapter 14
by peisan บน Jan 25, 2022

Reading Chapter 13
by peisan บน Jan 25, 2022

Dot to dot and patterns
by peisan บน Jan 25, 2022

เกมส์หาพยัญชนะไทย
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture lesson 12
by peisan บน Jan 26, 2022

English Language art chapter 12
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading chapter 12
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing :numbers letters numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทริปเดินป่า ล่าแมลง ที่ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์
by กิรตี บน Nov 03, 2021

ภาษาจีนบทที่16 第十六 我们班上
by peisan บน Jan 25, 2022

English Word machine
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading comprehension : More or less and a vampire guess
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano:The ballet dancer
by peisan บน Jan 25, 2022