ร่องรอยการเรียนรู้

ทำแป้งโดว์ไว้เล่นปั้นกัน
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทำแป้งโดว์เอง

ประดิษฐ์มัมมี่จากกระดาษลัง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์มัมมี่จากกระดาษลัง

ฟังนิทานภาษาอังกฤษ
by Kularb บน Dec 03, 2021

ฟังนิทานภาษาอังกฤษ

เดินป่าแม่ละเมา จ.ตาก
by Kularb บน Dec 03, 2021

เดินป่าแม่ละเมา จ.ตาก

ประดิษฐ์แมงมุมจากมักกะโลนี
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์อมงมุมจากมักกะโรนี

เล่นปั้นดินน้ำมัน
by Kularb บน Dec 03, 2021

เล่นปั้นดินน้ำมัน

เก็บขี้วัวไปใส่แปลงผัก
by Kularb บน Dec 03, 2021

เก็บขี้วัวไปใส่แปลงผัก

ทำขนมถั่วแดงต้มน้ำตาล
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทำขนมถั่วแดงต้มน้ำตาล

แมลงมาหา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แมลงมาหา

ต่อบล๊อคไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ต่อบล๊อคไม้

งานศิลปะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

งานศิลปะ

ปลูกต้นไม้
by Kularb บน Dec 03, 2021

ปลูกต้นไม้

ทดลองสี
by Kularb บน Dec 03, 2021

ทดลองสี

แกะเปลือกไข่ไก่
by Kularb บน Dec 03, 2021

แกะเปลือกไข่ไก่

เล่นทราย
by Kularb บน Dec 03, 2021

เล่นทราย

ซักรองเท้า
by Kularb บน Dec 03, 2021

ซักรองเท้า

หัดอ่าน ก ข ค
by Kularb บน Dec 03, 2021

หัดอ่าน ก ข ค

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง
by Kularb บน Dec 03, 2021

ประดิษฐ์กล่องใส่หนังสือเอง

เปลี่ยนถุงขยะ
by Kularb บน Dec 03, 2021

เปลี่ยนถุงขยะ

เรียนรู้เรื่องแสงและเงา
by Kularb บน Dec 03, 2021

แสงและเงา