ร่องรอยการเรียนรู้

Coding
by peisan บน Sep 25, 2022

เล่นอิสระ_ แข่งกันต่อจิกซอกระดาษ​แต่งตัวครอบครัว_เล่นบทบาทสม
by วีณา​ บน Sep 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano tribal dance
by peisan บน Sep 23, 2022

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาประวัติศาสตร์)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา ประวัติศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในภาษาอังกฤษ (Monkey Stories)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนภาษาอังกฤษ จากแอพพลิเคชั่น Monkey Stories

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในภาษาอังกฤษ (วิชาภาษาอังกฤษ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา ภาษาอังกฤษ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

การซ่อมแซมเสื้อผ้า วิธีการติดกระดุม
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)

การซ่อมแซมของเล่น
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรื่อง การซ่อมแซมของเล่น

การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (ผีเสื้อจรวดลายพราง)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของผีเสื้อจรวดลายพราง และ การเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ (ผีเสื้อหนอนมะนาว)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนรู้วัฎจักรชีวิตของผีเสื้อหนอนมะนาว และ การเปลี่ยนแปลงของหนอนผีเสื้อ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ดนตรี (ฝึกเล่นคีย์บอร์ด)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

กิจกรรมเรียนรู้ทางดนตรีที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะความสมารถต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาสังคมศึกษา)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา สังคมศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (วิชาศิลปะ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา ศิลปะ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในอาชีพ (วิชาการงานอาชีพ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา การงานอาชีพ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในตนเองและครอบครัว (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

กิจกรรมตามเป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ในคณิตศาสตร์ (วิชาคณิตศาสตร์)
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

เรียนออนไลน์ วิชา คณิตศาสตร์ จากสถาบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

งานประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

งานประดิษฐ์ที่ทำมาจากกระดาษทิชชู

งานศิลปะจาก cotton bud
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Sep 29, 2022

การวาดรูปต้นไม้ด้วย cotton bud