ร่องรอยการเรียนรู้

กิจกรรม : แปะติดกรอบรูป 3 มิติ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : อารมณ์และจิตใจ

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (this,use,were,will,you)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : สังเกตการลำเลียงน้ำสีและการผสมสีโดยกระดาษทิชชู่
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (not,one,people,some,them)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : พับเครื่องบินกระดาษและนำไปร่อน
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ตัดกระดาษ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และอารมณ์

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (had,him,in,like,many)
by Naphat บน Dec 20, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม : เรียนว่ายน้ำ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และสังคม

กิจกรรม : เดินสำรวจในป่าที่สวนรุกขชาติหนองตาอยู่
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย และสังคม

ต้นน้ำบันทึก : หัดอ่านและเขียน Sight Words (am,an,called,did,first)
by Naphat บน Dec 20, 2021

กิจกรรม : ประกอบจักรยานเพื่อออกกำลังกาย
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : ร่างกาย

กิจกรรม : การทำข้าวผัดไข่ และ การทำข้าวผัดกะเพราหมูสับ
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา และสังคม

กิจกรรม : สังเกตการเจริญเติบโตของต้นถั่วผ่านการปลูกในถุงใส
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ช่วยแม่ล้างจานชาม
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ช่วยแม่หุงข้าว
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม : ช่วยแม่กวาดบ้าน
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ช่วยแม่ตากผ้า
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : ประกอบอาหารทำข้าวโพดคลุกเนย
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : เก็บพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา

กิจกรรม : เปลือกไข่ไล่ศัตรูพืช (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
by Penprapha บน Dec 20, 2021

ส่งเสริมด้าน : สติปัญญา