ร่องรอยการเรียนรู้

Coding : lesson 18 functions with artist
by peisan บน Jan 25, 2022

Stop motion แม่เป็ดกั​บลูก​เป็ด​
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

งานปั้น​ Ocean world
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Stop motion: Ocean world
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

บทสนทนาภาษาจีน你要什么?
by peisan บน Jan 25, 2022

คุณต้องการอะไร

วิทยาศาสตร์ : มัดสวยย้อมสี
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

ภาษาจีนบทที่ 15 第十五课 我们一家人
by peisan บน Jan 25, 2022

Art geography and culture lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography and culture Lesson 3
by peisan บน Jan 26, 2022

Sight reading lesson 1
by peisan บน Jan 25, 2022

Letter sound A
by peisan บน Jan 25, 2022

Shapes
by peisan บน Jan 25, 2022

Pop colorful balloons
by peisan บน Jan 25, 2022

สัตว์​เลื้อยคลาน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Math : จำนวนนับและลำดับที่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Reading comprehension curious george
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture; lesson 2
by peisan บน Jan 26, 2022

Number square
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : accuracy focus
by peisan บน Jan 25, 2022