ร่องรอยการเรียนรู้

Free play
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

หลอดผ่านรูแกนทิชชู่
by Suchada บน Dec 03, 2021

การเสียบหลอดให้ผ่านรูทะลุไปอีกฝั่ง ช่วยฝึกการใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน และพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย มฐ.2.2.2

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การให้อาหารสัตว์
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ แมลงทับ
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การเลี้ยงด้วง
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เมื่อเต่าเข้าบ้าน
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ศิลปะจากก้นขวด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสี Bubble sheet
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ระบายสีปลา
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ศิลปะจากครีมโกนหนวด
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ เรียนรู้ชื่อสีกับตัวอักษร
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ Ice painting
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ D.I.Y. Monster
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 25, 2021

ทำรถของเล่น จากวัสดุเหลือใช้
by ปัญญ์ บน Nov 25, 2021

ร่างแบบ คำนวณ หาวัสดุมาทำชิ้นงานตามต้องการ

ภาษาจีนบทที่19 第十九 小羊吃青草
by peisan บน Jan 26, 2022

Inline skating
by peisan บน Jan 26, 2022

Earth science lesson 28
by peisan บน Jan 26, 2022

Geography and culture lesson 27
by peisan บน Jan 26, 2022

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การระบายสี
by บ้านเรียนสุขเหลือ บน Nov 24, 2021