ร่องรอยการเรียนรู้

สัตว์​เลื้อยคลาน
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Math : จำนวนนับและลำดับที่
by Ali Bros บน Nov 14, 2021

Reading comprehension curious george
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture; lesson 2
by peisan บน Jan 26, 2022

Number square
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : accuracy focus
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano; Oh, susanna เอวารินทร์
by peisan บน Jan 25, 2022

"ขาวตายแล้ว"
by Jutharat บน Feb 03, 2022

Finding location with google map
by peisan บน Jan 25, 2022

Earth science lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Draw a math problem
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition game lesson 24
by peisan บน Jan 25, 2022

Geography and culture lesson 1
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding : lesson 18 functions with artist
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension : snakes
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนผ่านเพลง听妈妈的话
by peisan บน Jan 25, 2022

Learn English through take me home country road เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

好想你 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

Piano: The trombone player เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

Skin muscle bones worksheet เอวารินทร์
by peisan บน Sep 06, 2021