ร่องรอยการเรียนรู้

Visit my friends
by peisan บน Jan 26, 2022

Best friends

Do chores
by peisan บน Jan 28, 2022

ตากผ้า

ฟันซี่แรกหลุด
by peisan บน Jan 26, 2022

ฟันหลุด

ปูเสฉวน
by peisan บน Jan 26, 2022

Hermit crab

Underwater world
by peisan บน Jan 26, 2022

Siam ocean world

Jewel beetle
by peisan บน Jan 26, 2022

แมลงทับสีสวย

หอยแครงดองซีอิ๊ว
by peisan บน Jan 23, 2022

เตรียมอาหารของวันพรุ่งนี้

เก็บเห็ดแครง
by peisan บน Jan 23, 2022

เห็ดแครงบนซากไม้ในไร่

Touch typing lesson 14
by peisan บน Jan 23, 2022

First 8 keys

กล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียน
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนรูปทรงตามคำบอกและลากเส้นตามรอยปะ

ขี่จักรยานและรอบหมู่บ้าน
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ขี่จักรยานเล่นรอบหมู่บ้าน

ตากผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ตากผ้าของตัวเอง

เรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

เรียนรู้ที่มาของการคูณ

ฝึกบวกเลขแนวตั้ง
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

ฝึกบวกเลขแนวตั้ง

หัดเล่น surf skate
by พิชานนท์ บน Jul 06, 2021

หัดเล่นสเก็ตกับคุณแม่

ขายไอศครีม
by peisan บน Jan 23, 2022

Free play

เล่นทราย
by peisan บน Jan 23, 2022

Free play

ดูปลาชมป่าขี่ช้างม้าชมวิว
by Sunny Pin Bnana บน Jul 05, 2021

เพราะทุกที่มีสิ่งที่เด็กๆสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ความสนุกสนานได้และเขาก็จะจำความรู้สึกนั้นเชื่อมโยงกับความรู้ที่ได้ วันนี้เลยพากันไปดูปลาชมป่าขี่ช้างม้าชมวิว

Balance bike
by peisan บน Jan 23, 2022

Balancing is fun

The muscular system
by peisan บน Jan 26, 2022

My muscles