ร่องรอยการเรียนรู้

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing: Beginner wrap up
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Piano: funny faces
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

กีต้าร์เล่นว่าวกับพี่ๆ
by ศรีไพร บน Aug 01, 2021

กีต้าร์เล่นว่าวกับพี่ๆ
by ศรีไพร บน Aug 01, 2021

กิจกรรมกลางแจ้ง

Wooden blocks
by peisan บน Jan 26, 2022

Coding
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing z and enter key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Place value เอวารินทร์
by peisan บน Jul 31, 2021

Coloring
by peisan บน Jan 24, 2022

Ordinal numbers 11-20
by peisan บน Jan 24, 2022

My rainbow
by peisan บน Jan 24, 2022

Coding
by peisan บน Jan 24, 2022

Reading Lesson 11
by peisan บน Jan 24, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Touch typing Q y and p key
by peisan บน Jan 24, 2022

Phonics pop
by peisan บน Jan 24, 2022

Art
by peisan บน Jan 24, 2022

What is Insomnia
by peisan บน Jan 26, 2022

Piano; rag-time Raggles
by peisan บน Jan 24, 2022