ร่องรอยการเรียนรู้

ปั้นแป้งโดว์+เล่นทำอาหาร
by Suchada บน Jan 27, 2022

เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ และได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย

เล่นทราย+สำรวจธรรมชาติ
by Suchada บน Jan 27, 2022

เรียนรู้ผ่านการเล่นอิสระ และได้สำรวจธรรมชาติรอบบ้าน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ลากเส้นตามรอยประ
by Suchada บน Jan 27, 2022

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการขีดเขียน และลากเส้น

เรียนรู้วัฏจักรวงจรชีวิตผีเสื้อ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 17, 2022

ถามตอบภาษาจีนเล่ม2​บทที่​5
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 27, 2022

เหล่าซือถามตอบโดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนมา

ฝึกอ่านภาษาจีนเล่ม​2​ บทที่​ 5
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 27, 2022

ฝึกอ่านภาษาจีนเล่ม​2​ บทที่​ 5

สถิติ
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

Little driver
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

...

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัด

ทศนิยมและเศษส่วน
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

หลังจากการเรียนรู้ในแบบเรียนและยูทูปแล้วก็หัดทำแบบฝึกหัด

หัดเล่น inline skate
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

...

Art on the water
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

..

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
พิพิธภัณฑ์เครื่องบิน กองทัพอากาศ
by หม่าม้าน้องตุลย์ บน Jan 27, 2022

...

เลขยกกำลัง
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัดยกกำลัง ตรวจแก้ไขข้อผิดพลาด ทบทวนไปในตัว

ตัดผมเดือนละครั้ง
by Suchada บน Jan 27, 2022

ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของผม หม่ามี๊จะตัดผมให้เดือนละครั้งครับ

การสร้างทางเรขาคณิต
by เพียงฤทัย บน Jan 27, 2022

ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ตรวจและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนอีกรอบ

ไปร่วมงานวันเกิดญาติ
by Suchada บน Jan 27, 2022

ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยการเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและญาติ