ร่องรอยการเรียนรู้

English Reading comprehension : More or less and a vampire guess
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano:The ballet dancer
by peisan บน Jan 25, 2022

English Language art lesson 10 long u
by peisan บน Jan 25, 2022

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนชื่อสัตว์ต่างๆ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทบทวนศัพท์ภาษาจีนชื่อสัตว์ต่างๆ

คัดของเล่นของตัวเองไปบริจาค
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

คัดของเล่นของตัวเองไปบริจาค

English Language art chapter 10
by peisan บน Jan 25, 2022

ฝึกอ่านนาฬิกา
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ฝึกอ่านนาฬิกา

Geography and culture lesson 10
by peisan บน Jan 26, 2022

หัดพับกระดาษเป็นรูปบ้าน
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

หัดพับกระดาษเป็นรูปบ้าน

ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษบนคอมพิวเตอร์เป็นคำสั้นๆ

ทำแบบฝึกปัญหาเชาว์
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำแบบฝึกหัดปัญหาเชาว์

หัดอ่านสระเอา เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยและทำแบบฝึก
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาไทยและทำแบบฝึก

ทำบ้านและช้างจากถ้วยกระดาษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำบ้านและช้างจากถ้วยกระดาษ

หัดถูบ้าน
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

หัดถูบ้าน

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ทำแบบฝึกภาษาอังกฤษ

ฝึกถ่ายรูป
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ฝึกถ่ายรูปสิ่งต่างๆรอบบ้าน

นำขวดน้ำมาทำเป็นฉลามวาฬ
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

นำขวดน้ำมาทำเป็นฉลามวาฬ

เล่นอิสระต่อท่อน้ำเป็นบ้าน
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

เล่นอิสระวันนี้เอาเท่านั้นมาต่อเป็นโครงบ้าน

ระบายภาพด้วยลายเส้น
by พิชานนท์ บน Sep 20, 2021

ภาพศิลปะวันนี้เราระบายภาพด้วยการขีดเส้นแทนการระบายสีฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก