ร่องรอยการเรียนรู้

Coding เอรินดา
by peisan บน Aug 11, 2021

Learn with maisy เอรินดา
by peisan บน Aug 10, 2021

Drawing
by peisan บน Aug 10, 2021

Animal tower
by peisan บน Aug 10, 2021

Cooking rice
by peisan บน Aug 10, 2021

Which word begins with this letters game
by peisan บน Aug 11, 2021

Reading with dinosaurs
by peisan บน Aug 10, 2021

Free play
by peisan บน Aug 10, 2021

Touch typing easy home row wordsเอวารินทร์
by peisan บน Aug 10, 2021

Piano: The church organ เอวารินทร์
by peisan บน Aug 10, 2021

Math : จำนวนและลำดับที่
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

หนังสือ : Billy Goats Gruff
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Color mixing fun
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

งานบ้าน : อาบน้ำเต่า
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Where’s wally
by peisan บน Aug 09, 2021

生日快乐 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021

学猫叫 เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021

Free Play
by peisan บน Aug 09, 2021

Magic adventure เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021

Word problem add subtract เอวารินทร์
by peisan บน Aug 09, 2021