ร่องรอยการเรียนรู้

พี่โฟกัสกับกีต้าร์ขุดแปลงปลูกผัก
by ศรีไพร บน Feb 02, 2022

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

ขุดแปลงเตรียมปลูกผักกัน
by ศรีไพร บน Jul 01, 2021

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

กีต้าร์เล่นรถแมคโครตักดิน
by ศรีไพร บน Jul 01, 2021

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

กีต้าร์ปั้นไดโนเสาร์กับพ่อ
by ศรีไพร บน Jul 01, 2021

กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้

เลี้ยงไก่ไข่
by Unnop บน Mar 23, 2022

แม่พาอ่านสูตรคูณทุกเช้า
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ตอนนี้เริ่มจำได้แล้ว ไม่ต้องท่องเลย

สร้างกระท่อมน้อยกลอยใจ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ฝึกสร้างโครงสร้างตามจินตนาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ตกแต่งปราสาทด้วยไฟเส้น
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

เสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ขี่จักรยานรอบทุ่งนากับเพื่อนๆ
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

ศึกษาธรรมชาติอาการเข้าสังคมกับเพื่อนในหมู่บ้าน

เรียนรู้ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

จับคู่ตัวเลขและคำภาษาอังกฤษพร้อมทั้งนับจำนวนให้ถูกต้อง

เล่นต่อโครงสร้างและสมดุล
by พิชานนท์ บน Jun 20, 2021

พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วและสร้างตามจินตนาการ

เล่นอิสระในบ่อทราย
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเล่นตามจินตนาการ

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

แปลภาษาอังกฤษเป็นประโยค

เรียนรู้การนับเลขจากบล็อกสี
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกนับเลขนะบวกเลขอย่างง่ายด้วยบล็อกสี

ระบายสีปราสาทกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

สร้างเสริมจินตนาการและฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกปอกหัวไชเท้าและหั่นผัก
by พิชานนท์ บน Jun 19, 2021

เป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือให้ดียิ่งขึ้น

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ต่อเลโก้เป็นสวนสัตว์ไดโนเสาร์เสริมสร้างจินตนาการนักกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นประโยค
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบเริ่มเป็นประโยค

เรียนรู้เรียนรู้การบวกเลข
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้การบวกเลขจากบล็อก

ฝึกอ่านสูตรคูณ
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกอ่านสูตรคูณไปๆจะทำให้เด็กจำสูตรคูณได้โดยไม่ต้องท่อง