ร่องรอยการเรียนรู้

Doing chores
by peisan บน Jan 26, 2022

นิทานภาษาจีน ซุปแสนอร่อย 好喝的汤
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนบทที่12 第十二课 天天长大
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction word problem within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition word problems within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths Unit test
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Compare numbers of objects
by peisan บน Jan 25, 2022

Comparing numbers to 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Count objects
by peisan บน Jan 25, 2022

Count in picture
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

Count 10 review
by peisan บน Jan 25, 2022

Mammals เอวารินทร์
by peisan บน Aug 20, 2021

English Reading Comprehension :Undersea mystery club book
by peisan บน Jan 26, 2022

Problem at the playground

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Games
by peisan บน Jan 25, 2022

Free play
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing : basic punctuation
by peisan บน Jan 25, 2022

ประดิษฐ์ของเล่นที่อยากได้จากของเหลือใช้
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ประดิษฐ์ของเล่นที่อยากได้จากของเหลือใช้

ทำแบบฝึกคณิตศาสตร์
by พิชานนท์ บน Aug 19, 2021

ทำแบบฝึกคณิตศาสตร์