ร่องรอยการเรียนรู้

Bedtime stories
by peisan บน Jul 08, 2021

Homemade playdough
by peisan บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลขและเรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลข และเรียนรู้ที่มาของการคูณ

ทดลองผสมโดว์เอง
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ทดลองผสมโดว์เอง ลองเพิ่มลดส่วนผสมเองเพื่อดูเนื้อของโดว์

เล่นอิสระ - สร้างบ้านจากอิฐ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

สร้างบ้านให้มดจากอิฐ

ภาพวาดหัวข้อ colorful
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

วาดภาพสีน้ำหัวข้อ colorful

Where did human come from
by peisan บน Jul 08, 2021

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนฝึกลีลามือ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

แบบฝึกลีลามือของญี่ปุ่นใช้ฝึกลากเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้ว

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี

หัดเขียนตัวเลขและการนับ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดเขียนตัวเลขและนับเลข

เรียนรู้อาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

เรียนรู้และแยกแยะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์

หัดเล่น Surf skate
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดเล่น surf skate ที่หน้าบ้าน

第一课 我的好妈妈 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 08, 2021

Reading lesson 1
by peisan บน Jul 08, 2021

Cpr training
by peisan บน Jul 08, 2021

Green algae
by peisan บน Jul 08, 2021

Scuba at koh lipe
by peisan บน Jul 08, 2021

Potato
by peisan บน Jul 08, 2021

Garlic
by peisan บน Jul 08, 2021

Papaya sap
by peisan บน Jul 08, 2021