ร่องรอยการเรียนรู้

ภาษาจีนฝึกเขียนคำว่า叶子
by peisan บน Feb 15, 2022

ทดสอบโจทก์ปัญหาการลบ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

ทดสอบการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน​ 10
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

ทดสอบเก็บคะแนนหัวข้อแก้โจทก์ปัญหาการบวก
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน​9
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

โจทก์ปัญหาการบวกลบ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

อ่านเรื่อง​ ตามหาซาลาเปา
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

อ่านเรื่องสิงโตกับจิงโจ้
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

อ่านเรื่อง​ แกะติดเกาะ
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

อะไรเอ่ย​ 3
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

อะไรเอ่ย​ 2
by บ้านเรียนคิริน บน Feb 15, 2022

At the beach
by peisan บน Feb 15, 2022

At the beach
by peisan บน Feb 15, 2022

Lego
by peisan บน Feb 15, 2022

Lego:my robot frank
by peisan บน Feb 15, 2022

Maths review subtract
by peisan บน Feb 14, 2022

Maths Review addition
by peisan บน Feb 14, 2022

Maths length word problems
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing camilla in the amazon :seeding ahead
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 44 practice p&t
by peisan บน Feb 14, 2022