ร่องรอยการเรียนรู้

好想你 เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

Piano: The trombone player เอวารินทร์
by peisan บน Sep 07, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Skin muscle bones worksheet เอวารินทร์
by peisan บน Sep 06, 2021

Cut and coloring
by peisan บน Jan 25, 2022

Alphabet mazes
by peisan บน Jan 25, 2022

Bones
by peisan บน Jan 26, 2022

Muscle
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Skin
by peisan บน Jan 26, 2022

Workout dance
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: through the woods
by peisan บน Jan 25, 2022

Living and non living things
by peisan บน Jan 26, 2022

Write the numbers in words
by peisan บน Jan 25, 2022

English language art: Long e
by peisan บน Jan 25, 2022

English language art : Long vowel letter e
by peisan บน Jan 25, 2022

English Language art: abroad 3
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English Reading Lesson 18
by peisan บน Jan 25, 2022

โค้ด & คณิต
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

บันทึกการเรียนรู้โค้ดดิ้งและคณิตศาสตร์

ทัศนศึกษากับครอบครัว
by KusalinTl Nasreen บน Sep 04, 2021

ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

Short vowel i เอวารินทร์
by peisan บน Sep 03, 2021

English Reading chapter 3
by peisan บน Jan 25, 2022