ร่องรอยการเรียนรู้

ออกกำลังกายกัน
by Kularb บน Dec 22, 2021

ออกกำลังกายกัน

ให้อาหารสัตว์
by Kularb บน Dec 22, 2021

ให้อาหารสัตว์

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทำพิชซ่ากัน
by Kularb บน Dec 22, 2021

ทำพิชซ่ากัน

My railway station
by peisan บน Jan 26, 2022

ทำแบบทดสอบวิชาภาษาไทย
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

เมื่อหัดทำแบบฝึกหัดแล้ว ก็มาทำแบบทดสอบการเรียนรู้ต่อ

ภาษาไทยบทที่6
by peisan บน Jan 26, 2022

บันทึกของต้นน้ำ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
by Naphat บน Dec 22, 2021

Coding : lesson 25 alien dance party
by peisan บน Jan 26, 2022

English Reading comprehension: adventure kingdom tales
by peisan บน Jan 26, 2022

Boss monkey

ทำแบบฝึกหัดภาษาไทย (ต่อ)
by เพียงฤทัย บน Feb 13, 2022

ทำแบบฝึกหัดต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 8 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 7 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 6 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 5 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 4 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 3 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 2 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : ทำ Work sheet 1 การงานฯ
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงานโพนี่กับอาณาจักรน้ำแข็ง ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021

ต้นน้ำบันทึก : โครงงาน เด้งดึ๋งๆวัวล้วนๆ(ทำพุดดิ้งปีโป้) ของโรงเรียนวัดเขากลอย
by Naphat บน Dec 21, 2021