ร่องรอยการเรียนรู้

Selling ice cream scoops number 11-19
by peisan บน Jan 23, 2022

Counting 11-19

Review addition
by peisan บน Jan 23, 2022

Worksheet

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Adding 1 & ordering numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

Even and odds numbers
by peisan บน Jan 23, 2022

My hundreds chart
by peisan บน Jan 23, 2022

Chocolate milk
by peisan บน Jan 23, 2022

Warm chocolate milk

สะตอ
by peisan บน Jan 23, 2022

แกะเม็ดสะตอ

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สะตอผัดกุ้ง
by peisan บน Jan 23, 2022

ผัดสะตอเองอร่อย

Play dough
by peisan บน Jan 23, 2022

Little balls

Bedtime stories
by peisan บน Jan 23, 2022

Reading my book

Homemade playdough
by peisan บน Jan 23, 2022

Colorful dough

ฝึกบวกเลขและเรียนรู้ที่มาของการคูณ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ฝึกบวกเลข และเรียนรู้ที่มาของการคูณ

ทดลองผสมโดว์เอง
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

ทดลองผสมโดว์เอง ลองเพิ่มลดส่วนผสมเองเพื่อดูเนื้อของโดว์

เล่นอิสระ - สร้างบ้านจากอิฐ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

สร้างบ้านให้มดจากอิฐ

ภาพวาดหัวข้อ colorful
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

วาดภาพสีน้ำหัวข้อ colorful

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Where did human come from
by peisan บน Jan 26, 2022

human evolution

ฝึกกล้ามเนื้อนิ้วด้วยการเขียนฝึกลีลามือ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

แบบฝึกลีลามือของญี่ปุ่นใช้ฝึกลากเส้นเพื่อฝึกกล้ามเนื้อนิ้ว

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดอ่านภาษาไทย สระอาและสระอี

หัดเขียนตัวเลขและการนับ
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

หัดเขียนตัวเลขและนับเลข

เรียนรู้อาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
by พิชานนท์ บน Jul 08, 2021

เรียนรู้และแยกแยะอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์