ร่องรอยการเรียนรู้

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ แรงเฉื่อย​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ การไหลของลม
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ​เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่านสือโซเชียลแรงตึงผิว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทำสไลม์​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ทดลองทำสูตรสไลม์หลายสูตรจนได้สูตรที่ลงตัว เก็บได้นาน ไม่แข็งและสามารถเป่าลูกโป่งได้

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ศึกษาวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบบ้าน รู้จักการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ศึกษาวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบบ้านเกิดจากการท่องเที่ยวจากธรรมชาติ เช่นเมฆหมอกฝนการผสมพันธุ์ของพืช ลักษณะของหิน​ ให้ความรู้โดยครูป้ายุ

ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ ทักษะ​วิทย์​ คณิตกับการทำอาหาร
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

วิทย์​ในห้องครัวเรือนรู้สังเกตแก้ไขทำซ้ำจดบันทึกปรับเปลี่ยน แล้วบันทึกผล, อธิบายคุณค่าทางวัตถุดิบที่มีต่อร่างกาย/ ใช้การชั่งตวง เศษส่วนคำนวณทักษะทางคณิตศาสตร์ในการทำอาหาร

ภาคผนวก​ ข.​สิ่งประดิษฐ์​ การทดลอง​ ทดลองวิทย์จากสิ่งรอบตัว​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

รู้จัก​ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้หรือสิ่งของที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆได้ เจอปัญหาตั้งคำถามและหาคำตอบให้ตัวเองได้

ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ เข้าใจสภาพ​แวด​ล้อ​มที่มี​อิทธิ​พ​ลต่อ​วิถีชีวิต​
by Pimpanida บน Mar 26, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต - เรียนรู้​เข้าใจลักษณะนิเวศวัฒนธรรมความแตกต่างระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คนประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ ​ขนมโตเกียว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

มีความสุขกับการทำโตเกียว

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอ
by Pimpanida บน Mar 25, 2021

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอ
by Pimpanida บน Mar 25, 2021

ภาคผนวก​ก.เรียนรู้ตามวิถีชีวิต​ เดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ร่วมกับ​ครอบครัว​
by Pimpanida บน Mar 27, 2021

ความคืบหน้าการปลูกผักของปันปัญญ์
by บ้านเรียนปันปัญญ์ บน Mar 24, 2021

ความคืบหน้าการปลูกผักของปันปัญญ์

ปลูกผักสวนครัว
by Unnop บน Mar 30, 2021

เลี้ยงไก่ไข่
by Unnop บน Mar 30, 2021

นำทางบันทึก : art in 2/14/2021
by Numthang บน Apr 27, 2022

mascot design

นำทางบันทึก : art in 2/14/2021
by Numthang บน Mar 22, 2021

valentine

ปันปัญญ์กับเลโก้และตัวต่อของเขา
by บ้านเรียนปันปัญญ์ บน Mar 19, 2021

ปันปัญญ์ทำมื้อเช้า ผัดพาสต้ากับน้ำมันมะกอก กระเทียม ไส้กรอก
by บ้านเรียนปันปัญญ์ บน Mar 19, 2021

ปันปัญญ์ทำมื้อเช้า ผัดพาสต้ากับน้ำมันมะกอก กระเทียม ไส้กรอก

ปันปัญญ์วาดรูป เล่นสีบนกระดาษยาว
by บ้านเรียนปันปัญญ์ บน Mar 19, 2021

ปันปัญญ์วาดรูป เล่นสีบนกระดาษยาว