ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกวาดรูปบน tablet
by พิชานนท์ บน Jun 24, 2021

ฝึกวาดรูปบน tablet

ต่อรางลูกแก้ว
by พิชานนท์ บน Jun 24, 2021

ต่อรางลูกแก้วตามจินตนาการ เด็กจะได้วางแผน ออกแบบ และประกอบจริงตามที่ตัวเองคิด

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการตัดกระดาษ
by พิชานนท์ บน Jun 24, 2021

การตัดกระดาษจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือและการควบคุมมือ

ฝึกหุงข้าว
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ฝึกการตวง ฝึกความสัมพันธ์ของตาและมือ

ช่วยเอาผ้าเข้าเครื่องซัก
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ช่วยแม่เอาผ้าเข้าเครื่องซัก

เรียนรู้คุณสมบัติของแม่เหล็ก
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

เรียนรู้คุณสมบัติของแม่เหล็กผ่านการเล่น

ฝึกการมองและเชื่อมโยงภาพที่ซับซ้อน
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ฝึกการเชื่อมโยงภาพตามแบบฝึกของเด็ก

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ทดลองสะพานสี
by พิชานนท์ บน Jun 29, 2021

สังเกตการดูดซึมน้ำของกระดาษ และสีที่ผสมกันออกมา

ย้ายกล้าคะน้าลงกระถาง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ย้ายต้นกล้าคะน้าลงกระถางใหญ่

ตากเสื้อผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

รับผิดชอบตากเสื้อผ้าของตัวเองทุกครั้งที่ซักผ้า

ขี่จักรยานตามทางโค้งที่วาดให้
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เป็นการฝึกการทรงตัวและฝึกการควบคุมจักรยาน

ภาพศิลปะจากสีของดอกไม้
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เรียงดอกไม้สีๆที่ชอบแล้วใช้ค้อนทุบบนดอกไม้ จะทำให้สีของดอกนั้นๆติดลงบนกระดาษ

ตากผ้าของตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ตากผ้าของตัวเองทุกครั้งที่มีการซักผ้า

รับผิดชอบทำความสะอาดในส่วนที่ตัวเองทำหก
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

รับผิดชอบโดยเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อฝึกการรับผิดชอบในสิ่งที่ตนทำ

ทำภาพจากดอกไม้แห้ง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

นำดอกไม้แห้งมาจัดเรียงให้สวยงาม

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
สร้างปราสาทอิฐและเล่นทำอาหาร
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

การสร้างปราสาทเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสร้างตามจินตนาการ ได้ฝึกการคิดจัดการในกระบวนการสร้าง

ถูบ้าน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

การถูบ้านจะช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการคิดจัดการในการถูบริเวณซอกต่างๆ

ช่วยแม่เก็บกิ่งไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง
by พิชานนท์ บน Jun 28, 2021

ช่วยลากกิ่งไม้ที่ตัดแล้วไปทิ้ง

ระบายสีปราสาทกระดาษและเก็บล้างด้วยตัวเอง
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

ระบายสีปราสาทกระดาษและเก็บล้างด้วยตัวเอง

เตรียมเบดดิ่งสำหรับเลี้ยงไส้เดือน
by พิชานนท์ บน Jun 23, 2021

เตรียมเศษอาหารและขี้วัวสำหรับเป็นอาหารให้ไส้เดือน