ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing: easy words game
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition game
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Count backwards
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

English Reading Comprehension :fast and faster
by peisan บน Jan 26, 2022

The fastest animal

Memory game
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Wide and narrow
by peisan บน Jan 25, 2022

How many? cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting worksheet

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Ordinal numbers 11-30
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting

Color cut and paste
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths:Subtracting 0 and 1
by peisan บน Jan 25, 2022

Dot to dot
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing and coloring

Bedtime stories
by peisan บน Jan 25, 2022

Color the shapes
by peisan บน Jan 25, 2022

Coloring and numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

Doggie coloring and numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
English reading
by peisan บน Jan 25, 2022

Language art : find the alphabet uppercase เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Play hide and seek numbers and words เอรินดา
by peisan บน Aug 16, 2021

Phonics short vowels e เอวารินทร์
by peisan บน Aug 16, 2021

Numbers
by peisan บน Jan 25, 2022

Counting