ร่องรอยการเรียนรู้

วันนี้ฝึกการเรียนรู้ กิจกรรมภาษาไทย ฝึกเขียนชื่อ อ่านสกดคำ
by อรกัญญา บน Sep 02, 2020

วันนี้ฝึกการเรียนรู้ กิจกรรมภาษาไทย ฝึกเขียนชื่อ อ่านสกดคำ
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่านและเขียน

เรียนรู้กิจกรรมภาษาไทย ่ฝึกเขียนชื่อ สกดคำ
by อรกัญญา บน Sep 02, 2020

ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดหมวดหมู่ สามารถเปรียบเทียบ จำแนก จัด
by Umaporn Srinualprasert บน Sep 02, 2020

เรียนรู้วิธีการเล่นรูบิค
by Apichart บน Sep 01, 2020

อนิยะฝึกเขียนตามรอย ณฐ
by อรกัญญา บน Sep 01, 2020

ยาใจฝึกผสมคำ
by อรกัญญา บน Sep 01, 2020

ยาใจฝึกอ่านหนังสือ
by อรกัญญา บน Dec 17, 2020

กิจกรรม ฝึกอ่าน ผสมคำ

ฝืกเขียน/ก/ข
by อรกัญญา บน Sep 01, 2020

อริยะกับแก๊งค์จักรยาน
by ศรีไพร บน Aug 31, 2020

ยาใจกับแก๊งค์จักรยาน
by ศรีไพร บน Aug 31, 2020

ไปสถานธรรมกัน
by ศรีไพร บน Sep 06, 2020

กิจกรรมธรรมะ

ไปเล่นน้ำที่ขัวเหล็กกัน
by ศรีไพร บน Aug 31, 2020

ร่วมกิจกรรมศิลปะที่ห้องสมุดรังไหม
by ศรีไพร บน Sep 06, 2020

บังเอิญเปิดภาพเก่าดู ศีลเห็นภาพวาดไลน์ สติกเกอร์อันเก่าที่
by Preeyada บน Aug 30, 2020

คณิตศาสตร์ออนไลน์ khan
by Preeyada บน Aug 29, 2020

ไปเที่ยวกับยาย
by พิชชานันท์ บน Aug 29, 2020

เรียนรู้ภาษาไทยออนไลน์
by ศรีไพร บน Aug 28, 2020

เก็บถุงเท้า
by พิชชานันท์ บน Aug 27, 2020

เรียนศิลปะออนไลน์
by ศรีไพร บน Aug 26, 2020