ร่องรอยการเรียนรู้

เรียงลำดับของสี
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาใช้สังเกตการเรียงลำดับของสีสบับไปมากัน

เรียงตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทย
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาลองมาเล่นเป็นเกมส์ใส่พยัญชนะภาษาไทยให้ถูกต้อง

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปีนป่ายออกำลังกาย
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้พามาเล่นออกำลังกาย

แบบฝึกหัด เรื่องการลบ
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

แบบฝึกหัด โยงเส้นจับคู่พืชหรือสัตว์
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

ไปวิ่งออกกำลังกายที่อ่างแก้ว
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

ไปวิ่งออกกำลังกายที่อ่างแก้ว
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
แบบฝึกหัด เรียงสีตามวัน
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

เที่ยว Camel Republic สวนอูฐ ชะอำ
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้พามาเที่ยวให้อาหารสัตว์

ปั้นดินน้ำมัน (เล่นอิสระ)
by อมรรัตน์ บน Jan 26, 2024

ก่อไฟตั้งแคมป์
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาลองก่อไฟตั้งแคมป์จำลองเหตุการณ์ดู

เล่นเคาะน้ำแข็ง
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาผ่อนคลายการเล่น

เขียนตัวอักษร ABCกับ กอ.ไก่ ตามเส้น
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาฝึกลองเขียนตามเส้นกันก่อน

เล่นปาลูกโป่งน้ำ
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้มาออกกำลังกายกัน

ภาพฉายบนกำแพง
by Suchada บน Jan 26, 2024

(ไฟฉายโปรเจคเตอร์ เมื่อเปิดไฟฉายแล้วเสียบเหรียญแผ่นกลมลงไป จะปรากฎเป็นภาพต่างๆ)

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เล่นน้ำที่สระ
by ชลันธร บน Jan 26, 2024

วันนี้พาปกป้องมาพักผ่อน

เรียนรู้ภาพฉายบนกำแพง
by Suchada บน Jan 26, 2024

(ไฟฉายโปรเจคเตอร์ เมื่อเปิดไฟฉายแล้วเสียบเหรียญแผ่นกลมลงไป จะปรากฎเป็นภาพต่างๆ)

ต่อเลโก้
by Suchada บน Jan 26, 2024

แพนเตอร์ชอบต่อเลโก้มากครับ

ทำแบบฝึกหัด
by Suchada บน Jan 26, 2024

ทำแบบฝึกหัดลากเส้น แบบฝึกหัดเรื่องหนัก-เบา แบบฝึกหัดเรื่องภาพเหมือนหรือภาพต่าง

แพนเตอร์ทดลองภูเขาไฟลาวา
by Suchada บน Jan 26, 2024

(ตักเบกกิ้งโซดาลงขวด หยดสีผสมอาหารลงไป เทน้ำส้มสายชูลงไป ก็จะเกิดปฏิกิริยาจนเกิดฟองฟู่ขึ้นมา)