ร่องรอยการเรียนรู้

English Reading Lesson 16
by peisan บน Jan 25, 2022

English Reading Comprehension :Cici and her pet
by peisan บน Jan 26, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ก่ออิฐสร้างเตาเผาเซรามิกจิ๋ว
by ปัญญ์ บน Aug 21, 2021

กิจกรรมเสริมจินตนาการ กล่องเป็นแบบสร้างบ้าน แต่จีโอ้เอามาต่อเป็นหลายๆแบบ

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Drawing
by peisan บน Jan 25, 2022

Touch typing:Intermediate punctuation
by peisan บน Jan 25, 2022

Piano: Bugles
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Doing chores
by peisan บน Jan 26, 2022

นิทานภาษาจีน ซุปแสนอร่อย 好喝的汤
by peisan บน Jan 25, 2022

ภาษาจีนบทที่12 第十二课 天天长大
by peisan บน Jan 25, 2022

Subtraction word problem within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Addition word problems within 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths Unit test
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

Compare numbers of objects
by peisan บน Jan 25, 2022

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
Comparing numbers to 10
by peisan บน Jan 25, 2022

Count objects
by peisan บน Jan 25, 2022

Count in picture
by peisan บน Jan 25, 2022

Maths quiz
by peisan บน Jan 25, 2022

Count 10 review
by peisan บน Jan 25, 2022