ร่องรอยการเรียนรู้

Playdough เอรินดา
by peisan บน Jul 14, 2021

Piano lesson five
by peisan บน Jul 14, 2021

Touch typing u, r and k key เอวารินทร์
by peisan บน Jul 14, 2021

Organic fertilizer
by peisan บน Jul 14, 2021

Banana tree
by peisan บน Jul 14, 2021

Bean sprouts day 2
by peisan บน Jul 14, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 13, 2021

Free play
by peisan บน Jul 13, 2021

What is pollination เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

Indoor concert
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ส่งเสริมที่สิ่งชอบ

Magic fun
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

มายากลในแบบลูกเรา

Subtraction
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

การลบเลข

Addition review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที ฝึกสงบอารมณ์ และทำสมาธิ
by พิชานนท์ บน Jul 13, 2021

ฝึกนั่งสมาธิ 5 นาที ฝึกสงบอารมณ์ และทำสมาธิ

เล่นอิสระ สร้างจินตนาการ
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ส่งเสริมการสร้างจินตนาการ ต่อยอดความคิดนอกกรอบ

Addition practice เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

Subtraction review เอวารินทร์
by peisan บน Jul 13, 2021

หัดเล่น Skateboard
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ฝึกสเก็ตบอร์ด

การทดลองกรด-ด่าง
by Ancheera Lerttana บน Nov 18, 2021

ทำการทดลองความเป็นกรด-ด่าง

Deer
by peisan บน Jul 13, 2021