ร่องรอยการเรียนรู้

Elephant
by peisan บน Jul 11, 2021

Net fishing
by peisan บน Jul 11, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 10, 2021

Free play
by peisan บน Jul 10, 2021

肚子餓了为什么会咕咕叫呢
by peisan บน Jul 10, 2021

如果不洗手
by peisan บน Jul 10, 2021

第三课 早上
by peisan บน Jul 10, 2021

Homemade meat ball
by peisan บน Jul 10, 2021

Economic ; Goods and services เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

Economic ; What is money
by peisan บน Jul 10, 2021

หนอนบุ้ง
by peisan บน Jul 10, 2021

Touch typing review r&u เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

Reading Lesson 3 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

My counting book เอรินดา
by peisan บน Jul 11, 2021

Piano lesson 1 เอวารินทร์
by peisan บน Jul 10, 2021

พรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณตา ตั๊ดต้าและกึ๊ดเติงเลยช่วยกันทำคุกกี้
by Fon Karinya บน Jul 09, 2021

Snail
by peisan บน Jul 09, 2021

Yoga
by peisan บน Jul 09, 2021

Epiphytic plants
by peisan บน Jul 09, 2021

Recycling
by peisan บน Jul 09, 2021