ร่องรอยการเรียนรู้

Touch typing lesson 44 practice p&t
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing Lesson 43 review p&t
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 41:practice q&y
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 40 review q&y
by peisan บน Feb 14, 2022

Touch typing lesson 36 review w&o
by peisan บน Feb 14, 2022

เล่นกับ ทรายวิทยาศาสตร์ และ Slime เล่นบทบาทสมมติ ช่วยเหลือสั
by Viva บน Feb 14, 2022

มาชมสวนดอกไม้ค่ะบรรยากาศดี๊ดี
by พิชชานันท์ บน Feb 14, 2022

ศึกษาธรรมชาติ
by รมณ บน Feb 13, 2022

เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ศึกษาธรรมชาติรอบตัว ดูวงจรชีวิตของผีเสื้อ ให้อาหารสัตว์ และเก็บผลผลิตจากการทำเกษตรอินทรีย์

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาจีน)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาจีน)

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาอังกฤษ)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาอังกฤษ)

สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาไทย)
by Warinpon บน Feb 13, 2022

บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 1 วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง : ภาษาไทย)

เที่ยวสวนดอกไม้​ เล่าให้ลูกฟังว่าคนที่คิดโครงการนี้คือสมเด็จ
by Sirion บน Feb 12, 2022

กีต้าร์อ่านหนังสือจากภาพ
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมฝึกอ่านเขียน

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและทักษะภาษาจีนด้วยกิจกรรมท่องพระสูตร
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์

พี่โฟกัสไปไหว้พระและให้อาหารปลาที่วัดกับครอบครัว
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

กีตาร์ไปไหว้พระให้อาหารปลาที่วัดกับครอบครัว
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่

กีต้าร์ร่วมทำกิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์ ตอน..สีสันใต้ทะเลกับพี่โ
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มของออนไลน์

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์byแม่จุกกับพี่พต ตอน..สีสันใต้ทะเล
by ศรีไพร บน Feb 12, 2022

กิจกรรมรวมกลุ่มออนไลน์

งานเจาะปรุ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
by นัชชา บน Mar 26, 2022

พัฒนาการด้านร่างกาย : มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ : มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ พัฒนาการด้านสติปัญญา : มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามรรถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย

Geography and culture lesson 37 east Africa
by peisan บน Feb 10, 2022