ร่องรอยการเรียนรู้

นึ่งข้าวเหนี่ยว
by peisan บน Jul 08, 2021

ปูทะเล
by peisan บน Jul 08, 2021

鳳梨酥 pineapple pie
by peisan บน Jul 08, 2021

Cycling
by peisan บน Jul 08, 2021

Rice field
by peisan บน Jul 10, 2021

我是一只牛歌 namewee cover
by peisan บน Jul 08, 2021

Bedtime stories
by peisan บน Jul 07, 2021

นำทางบันทึก : การต่อต้านญี่ปุ่นของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
by Numthang บน Aug 04, 2021

เมื่อนายกไทยไปร่วมมือกับญี่ปุ่นโดยที่ยังไม่ได้ถามความเห็นชอบของประชานทำให้เกิดการต่่อต้านขึ้น

Pineapple juice pasteurization
by peisan บน Jul 09, 2021

“Happy for you” Lukas grakam cover
by peisan บน Jul 08, 2021

Ordering numbers เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

My home fire escape plan
by peisan บน Jul 07, 2021

Touch typing G h เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

Touch typing Hold the f เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

อุณหภูมิ(​เซลเซียส)​
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

แปลนที่พัก
by Ali Bros Stories บน Nov 14, 2021

Touch typing Hold the J เอวารินทร์
by peisan บน Jul 07, 2021

ดูแลต้นมะละกอ
by peisan บน Jul 07, 2021

หัดอ่านภาษาอังกฤษ
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

เรียน Phonics พื้นฐาน เนื่องจากสนใจอยากอ่านหนังสือได้ ให้แม่เริ่มสอน

World map & flags
by Ancheera Lerttana บน Jul 13, 2021

กิจกรรมการเรียนรู้แผนที่โลก