ร่องรอยการเรียนรู้

ฝึกการนั่งสมาธิ
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 11, 2023

การทำสมาธิ ช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน ไม่ให้เกิดโรคสมาธิสั้น ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดของเด็ก ซึ่งเอ็ดเวิร์ดได้ฝึกนั่งสมาธิกับคุณพ่อทุกวันในตอนเช้า ตามลมหายใจเข้าออก ได้นานขึ้น และนิ่งขึ้น ถือว่ามีพัฒนาการ ส่งผลให้มีความมสนใจในการเรียน มีสมาธิ จดจ่อในการทำสิ่งต่างๆได้นาน มีความจำดี คิดก่อนตอบ สุขภาพจิตดีร่าเริงแจ่มใส ใช้ชีวิตประจำวันด้วยความคิดเชิงบวก

เรียนรู้การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยตามคุณพ่อมาช่วยสอนภาษาอังกฤษ ให้เพื่อนๆในวัยเดียวกัน เอ็ดเวิร์ด ได้ สอนพูด อ่าน เขียน ด้วยตนเอง ให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้ฝึกคิด ไตร่ตรอง การสื่อสารให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายต่อกัน จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งได้สอนให้เอ็ดเวิร์ดเรียนรู้การเข้าสังคม พบปะเพื่อนๆในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตที่ดี

เรียนรู้การเล่นหมากฮอส
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

เกมส์หมากฮอส เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เด็กๆได้ฝึกสมอง สมาธิ คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา เอ็ดเวิร์ดมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับเพื่อนๆ โดยได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเล่น กติกาการเล่นที่ต้องทำตาม ได้สอนให้เอ็ดเวิร์ดรู้จักการแพ้ชนะ

เรียนว่ายน้ำ
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

ว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบนอกจากจะได้ฝึกว่ายน้ำให้เป็นในการเอาตัวรอดได้ไม่กลัวน้ำ ยังส่งเสริมพัฒนาการของเอ็ดเวิร์ดอย่างเห็นได้ชัดคือสุขภาพแข็งแรง มีความสุข เพราะต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหว ได้บริหารกล้ามเนื้อทุกสัดส่วน ฝึกความสมดุลร่างกาย ฝึกสติ สมาธิ หิว ทานอาหารได้เยอะ และนอนหลับง่าย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบอาหาร
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ ดังนั้นการทานอาหารในแต่ละมื้อของเอ็ดเวิร์ดจะได้เรียนรู้ชื่ออาหาร ประเภท วิธีทำ ชื่อของวัตถุดิบที่ใส่ลงไปในอาหาร และความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาหาร มีการช่วยหยิบส่งวัตถุดิบให้แม่ได้อย่างถูกต้อง เป็นการเปิดโอกาสนำทักษะต่อยอดได้

ดูไฟที่สยาม
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 24, 2023

เรียนภาษาไทย
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 11, 2023

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดความรู้สึก ที่ใช้สื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเอ็ดเวิร์ด จึงได้เรียนรู้การใช้ ทักษะภาษาไทยอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะ ฟัง พูด อ่าน เขียนโดยเรียนกับครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ และได้ร่วมเรียนกับเพื่อนวัยเดียวกัน เป็นการเพิ่มทักษะ สังคม การสังเกต และการฝึกฝน

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เก็บผลผลิตที่ตนเองปลูก
by เด็กหญิง ฐิติญากร บน Jun 21, 2023

ประดิษฐ์พัดลมจิ๋วกับคุณพ่อ
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

การประดิษฐ์พัดลมจิ๋วเป็นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ความรู้เรื่องการต่อมอเตอร์ การควบคุมทิศทางการหมุน และทำให้เอ็ดเวิร์ดมีความเข้าใจเรื่องการทำงานของพัดลมไฟฟ้า ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เห็นมาตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

การประดิษฐ์เรือสำหรับพายเล่นได้จริง
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

งานประดิษฐ์เรือเล่น เป็นการนำวัสดุต่างๆที่มีอยู่ภายในบ้าน ทั้งถังผสมปูน แกลอนน้ำมัน เศษไม้ที่นำมาดัดแปลงเป็นไม้พาย และโฟม เป็นต้น ทำให้เอ็ดเวิร์ดเกิดการเรียนรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน ฝึกการสังเกตุนำสิ่งรอบตัว เพื่อน้ำมาใช้ มีความภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ และได้ร่วมทำกิจกรรมกับคุณปู่

วิชาศิลปะของเอ็ดเวิร์ด
by Wanwaleechaya Mee Stian บน Jan 10, 2023

การวาด เขียน เปิดโอกาสให้เอ็ดเวิร์ดได้ใช้จินตนาการ อย่างอิสระ ทำให้มีความสุข ได้ฝึกทักษะสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล

ทำปลากระพงทอดน้ำปลากัน
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 08, 2023

โลกของงู
by บ้านเรียนคิริน บน Jan 24, 2023

คินชอบสัตว์ทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่งู

เลโก้หุ่นยนต์
by Ancheera Lerttana บน Jan 08, 2023

งานฝีมือ ต่อเลโก้หุ่นยนต์

ช่วยงานทางบ้าน
by peisan บน Jan 07, 2023

ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ช่วยงานทางบ้าน
by peisan บน Jan 07, 2023

สังคม 05/01/2023
by Akearticha บน Feb 02, 2023

สังคม 05/01/2023

Sport 06/01/2023
by Akearticha บน Feb 02, 2023

Sport 06/01/2023

เก็บขยะที่สะพานประจวบ
by peisan บน Jan 06, 2023

ช่วยเก็บขยะสะพานประจวบ
by peisan บน Jan 06, 2023